Essays about: "positiv"

Showing result 1 - 5 of 1142 essays containing the word positiv.

 1. 1. Produktionslandets inflytande : The influence of country-of-production

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Alva Jürgens; Hanna Sandberg; [2022]
  Keywords : Country of Production; Purchase Intention; Country Equity; Country Awareness; Country Loyalty; Country Image; Perceived Value; Produktionsland; köpintention; nationsvärde; nationskännedom; nationslojalitet; nationsuppfattning; upplevt värde;

  Abstract : Studien syftar till att undersöka hur modeföretags val av produktionsland påverkar svenska konsumenternas köpintention. Resultatet ska kunna användas som ett motiv av företag inom modesektorn i deras beslut om produktionsland. READ MORE

 2. 2. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Keywords : Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Abstract : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. READ MORE

 3. 3. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Josefine Norgren; Johanna Pettersson; [2022]
  Keywords : Tätortsnära skog; Sinnesstämning; Upplevelsevärden; Hälsofrämjande; Mental återhämtning; Skog;

  Abstract : Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. READ MORE

 4. 4. Methane Sulphonic Acid in East Antarctic Coastal Firn and Ice Cores and Its Relationship with Chlorophyll-a and Sea Ice Extent in the Southern Ocean

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Emma Nilsson; [2022]
  Keywords : methane sulphonic acid; firn cores; sea ice proxy; marine primary productivity; Fimbul Ice Shelf; Dronning Maud Land; metansulfonsyra; firnkärnor; havsis-proxy; marin primärproduktion; Fimbulisen; Dronning Maud Land;

  Abstract : The seasonal retreat of sea ice in the austral spring and summer around Antarctica has a significant effect on phytoplankton activity, mainly due to light availability, meltwater input of dissolved iron, and surface water stratification. Phytoplankton produce dimethylsulfoniopropionate, the precursor to the climate-cooling gas dimethyl sulphide, which is ventilated to the atmosphere and oxidised to methane sulphonic acid (MSA). READ MORE

 5. 5. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Johanna Stenius; [2022]
  Keywords : hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Abstract : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. READ MORE