Essays about: "positiva effekter"

Showing result 1 - 5 of 290 essays containing the words positiva effekter.

 1. 1. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 2. 2. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Nee; [2020]
  Keywords : skolgård; förskolegård; växter; växtetablering; vegetation; gröna gårdar;

  Abstract : Det här är ett examensarbete inom landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Uppsatsen redovisar en studie av situationen gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län, som ämnar ringa in betydelsefulla faktorer och lämpliga tillvägagångssätt för en lyckad växtetablering och för att kunna skapa grönare gårdar. READ MORE

 3. 3. Data Protection Considerations in EU Competition Law - A Natural Evolution or Disruptive Development?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Adam Alfredsson; [2020]
  Keywords : Data; Personal data; Big data; Data Protection; Privacy; EU; Competition law; EU competition law; GDPR; Abuse of a dominant position; Article 102 TFEU; Bundeskartellamt; Facebook; WhatsApp; Digital era; Platforms; Networks; Law and Political Science;

  Abstract : It goes without saying that the world that we live in is becoming increasingly digitised. People communicate on Facebook, order products on Amazon, and use Google Search to find everything the Internet has to offer. A common denominator of these services is that they are all offered for free. READ MORE

 4. 4. Ensuring legitimacy trough CSR communication in the biobased sector

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Ludvig Essebro; [2020]
  Keywords : business ethics; corporate responsibility; corporate sustainability; forest sector; SDG; sustainability; sustainability reporting; affärsetik; företagssansvar; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling; skogsindustri; skogssektor;

  Abstract : The importance of corporations in sustainable development has increased. With augmented expectations of responsibility from the general public, the corporation may be obligated to engage in corporate sustainability to obtain legitimacy and a social license to operate. READ MORE

 5. 5. Chemically defined mineral medium for Lactobacillus reuteri

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Elina Bromell; [2020]
  Keywords : amino acids; defined mineral medium; Lactobacillus reuteri DSM 17938; medium optimization; OFAT;

  Abstract : KEMISKT DEFINIERAT MINERALMEDIUM FÖR LACTOBACILLUS REUTERI ELINA BROMELL Bromell, E. Kemiskt definierat mineralmedium för Lactobacillus reuteri. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för biomedicinsk laboratorievetenskap, 2020. READ MORE