Essays about: "positive effects of environment on development"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the words positive effects of environment on development.

 1. 1. Degrowth in Swedish Climate Politics

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Andrine Allansson; [2019-08-08]
  Keywords : climate change; consumption; degrowth; economy; growth; politics; technology;

  Abstract : Climate change is one of the most pressing problems of the contemporary world and has lead to a number of global agreements aimed at solving the situation. In doing so, sustainable development and economic growth are usually the promoted solutions, with the argument that it will lead to increased well-being and environmental protection. READ MORE

 2. 2. The Swedish BPSD registry and outdoor environment assessment : potential for development in dementia care

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Erik Nilsson; [2019]
  Keywords : BPSD registry; BPSD; dementia; dementia care; EBD; outdoor environment; QET;

  Abstract : Aging populations and a subsequent increasing number of people suffering from dementia are worldwide growing issues. Only in Sweden, 150000 people are diag-nosed with dementia and within 30 years that number are expected to be doubled. READ MORE

 3. 3. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Abstract : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. READ MORE

 4. 4. Greening the Banks - Are the Customers Onboard : A study into the effects of green banking products on Swedish retail banking customers

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Thomas Nilsson; Rasmus Schwerin; [2019]
  Keywords : Green Banking; Retail Banking; Green Banking Products; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; New Service Development; Customer Knowledge; Customer Preferences; Consumer Behavior; Gröna Bankprodukter; Kundlojalitet; Kundnöjdhet; Grön Bank; Banktjänster för Privatpersoner; Ny Serviceutveckling; Kundkunskaper; Kundpreferenser; Konsumentbeteende;

  Abstract : Increasing climate awareness, the Paris Agreement urging institutions to enable the economic transition toward sustainability and the looming possibility of environmental regulations are challenges facing the banking sector today. This study however chooses to see opportunities in a changing retail banking environment, investigating what green banking products customers want their bank to provide and how the introduction of green banking product might impact customer loyalty. READ MORE

 5. 5. Den hjälplösa hästen : en riskanalys av inlärd hjälplöshet hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Joline Zacharias; [2019]
  Keywords : Inlärd hjälplöshet; häst; träning; negativ förstärkning; positiv förstärkning;

  Abstract : Inlärd hjälplöshet är ett begrepp myntat på 1960-talet efter studier på hundar som utsatts för elchocker utan möjlighet att undvika dessa. Detta resulterade i att hundarna slutade försöka ta sig undan elchockerna när möjligheten fanns. READ MORE