Essays about: "postoperativ neuropati"

Found 2 essays containing the words postoperativ neuropati.

 1. 1. Utvärdering av två olika operationsunderlag för häst : luftmadrass och operationsbord med dithörande tunn madrass

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lena Sprimont; Madeleine Kumlin; [2020]
  Keywords : operationsmadrass; luftmadrass; operationsbord; anestesi; intramuskulärt tryck; postoperativ myopati; postoperativ neuropati;

  Abstract : Komplikationer efter anestesi är ett vanligt förekommande problem hos hästar. Postoperativ myopati och neuropati är exempel på komplikationer som kan uppkomma. Tillstånden som nämnts uppstår bland annat till följd av ett för högt tryck på hästens muskulatur under generell anestesi. READ MORE

 2. 2. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvakning hos häst efter akut kolikoperation

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Catrine Strid; Kristina Wallin; [2018]
  Keywords : häst; kolik; anestesi; uppvakningskvalitet;

  Abstract : Kolik är ett smärtsamt tillstånd i bukorganen som är vanligt förekommande hos häst. Allvarlighetsgraden varierar, men kolik är en vanlig orsak till avlivning. Behandling av kolik sker antingen medicinskt eller kirurgiskt under allmän anestesi. Tiden i uppvakningsboxen efter allmän anestesi är för hästar förenad med stora risker. READ MORE