Essays about: "postoperativ"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the word postoperativ.

 1. 1. Utvärdering av två olika operationsunderlag för häst : luftmadrass och operationsbord med dithörande tunn madrass

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lena Sprimont; Madeleine Kumlin; [2020]
  Keywords : operationsmadrass; luftmadrass; operationsbord; anestesi; intramuskulärt tryck; postoperativ myopati; postoperativ neuropati;

  Abstract : Komplikationer efter anestesi är ett vanligt förekommande problem hos hästar. Postoperativ myopati och neuropati är exempel på komplikationer som kan uppkomma. Tillstånden som nämnts uppstår bland annat till följd av ett för högt tryck på hästens muskulatur under generell anestesi. READ MORE

 2. 2. Samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Lillkull; Malin Williamsson; [2020]
  Keywords : häst; preoperativ utfodring; diet; fasta; postoperativ kolik;

  Abstract : Postoperativ kolik är en allvarlig komplikation som kan orsaka mycket lidande för hästen. Att kunna förebygga utvecklandet av postoperativ kolik är därför av stor vikt. Kandidatarbetets syfte var att studera olika riskfaktorer för postoperativ kolik hos häst, med fokus på de preoperativa utfodringsrutinerna. READ MORE

 3. 3. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
  Keywords : Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

  Abstract : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). READ MORE

 4. 4. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE

 5. 5. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Abstract : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. READ MORE