Essays about: "postoperativ"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word postoperativ.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Abstract : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. READ MORE

 2. 2. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Keywords : bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Abstract : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. READ MORE

 3. 3. Postanestetiska komplikationer hos hund efter hemgång uppmärksammade av djurägaren : hur upplever djurägare kommunikationen med kliniken vid uppkomna komplikationer?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Marklund; Emma Staf; [2021]
  Keywords : anestesi; beteende; hund; kommunikation; komplikation; postoperativ; problem;

  Abstract : Postanestetiska komplikationer är något som förkommer hos våra hundar. Listan över potentiella komplikationer kan göras lång och beroende på vilken åtgärd som utförts kan olika typer av komplikationer tillstöta. READ MORE

 4. 4. Effekten av sex olika kirurgiska tekniker på  postoperativ smärtintensitet efter visdomstand  operation i underkäke.  En systematisk litteraturöversikt.

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Author : Yvette Esah Amba; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Utvärdering av två olika operationsunderlag för häst : luftmadrass och operationsbord med dithörande tunn madrass

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lena Sprimont; Madeleine Kumlin; [2020]
  Keywords : operationsmadrass; luftmadrass; operationsbord; anestesi; intramuskulärt tryck; postoperativ myopati; postoperativ neuropati;

  Abstract : Komplikationer efter anestesi är ett vanligt förekommande problem hos hästar. Postoperativ myopati och neuropati är exempel på komplikationer som kan uppkomma. Tillstånden som nämnts uppstår bland annat till följd av ett för högt tryck på hästens muskulatur under generell anestesi. READ MORE