Essays about: "poststrukturalism"

Found 4 essays containing the word poststrukturalism.

 1. 1. The readmission agreement between Sweden and Afghanistan : A tortuous strategy of creating a deportation corridor to a war-torn country?

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Author : Alice Hertzberg; [2021]
  Keywords : Afghanistan; Sweden; deportation; deportation infrastructure; deportation corridor; discourse analysis; readmission agreements; WPR; poststructuralism; expert interviews; Återtagandeavtal; utvisning; utvisningsinfrastruktur; utvisningskorridor; diskursanalys; återtagandeavtal; WPR; poststrukturalism; expertintervjuer;

  Abstract : Focusing on the readmission agreement between Sweden and Afghanistan, this study aims to enhance our understanding of why and how states use readmission agreements and the discourse underpinning these practices. Based on interviews with key officials working in the Swedish deportation infrastructure, the findings show that the agreement is presented as a successful measure resulting in a more predictable process and increased forced returns. READ MORE

 2. 2. Walking the Rainbow: Using the environment as a catalyst for the dissolution of gender norms in the preschool

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Lisa Lynch; [2016]
  Keywords : Gender; Gender equality; Language; Learning environment; Preschool education; Sex roles; Social norms;

  Abstract : Studier har visat att barn påverkas av den miljö de befinner sig i. Den fysiska världen talar ett språk som berättar om samhällets krav, förväntningar och värderingar på individen, inklusive förväntningar angående kön/genus. READ MORE

 3. 3. Honors och hanars beteende beskrivs olika - en genusanalys av fyra gymnasieböcker i biologi

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nayna Andersson; [2015]
  Keywords : biologi; genus; diskursanalys; poststrukturialism; sexuell selektion; kön; beteende; lärobok;

  Abstract : Läroböcker är en viktig del i biologiundervisningen. Hur dess innehåll presenteras och formuleras är betydelsefullt då dessa bidrar till att forma allmänhetens syn på biologi och könsskillnader. READ MORE

 4. 4. Legitimizing intervention : A critical reading of a contemporary Swedish discourse of peace operations

  University essay from Försvarshögskolan

  Author : Emet Brulin; [2012]
  Keywords : peace operations; legitimizing; discourse analysis; poststructuralism; Government of Sweden; Fredsoperationer; legitimering; diskursanalys; poststrukturalism; Sveriges regering;

  Abstract : This thesis takes its onset in a growing debate about globalization and its possible consequences for the Weberian-state monopoly on the use of force. It concerns the discursive legitimizing and construction of Swedish military peace operations. READ MORE