Essays about: "posttraumatisk stressyndrom"

Found 3 essays containing the words posttraumatisk stressyndrom.

 1. 1. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Olsson; [2018]
  Keywords : hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Abstract : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. READ MORE

 2. 2. Slaughterhouse-Five: An Analysis of Billy Pilgrim's Mental Trauma

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Author : Niclas Kimblad; [2017]
  Keywords : Slaughterhouse-Five Billy Pilgrim Mental Trauma PTSD;

  Abstract : Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-Five focuses on Billy Pilgrim’s travels through time and his experiences during World War II. More than that, it is a story about the journey of a clearly troubled protagonist whose mental state, best described as broken, is never fully explored in the novel. READ MORE

 3. 3. Debriefing as a moderator of stress : a study on the association between debriefing and stress, within emergency service personnel

  University essay from Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Author : Katarina Grosvold; [2003]
  Keywords : Debriefing - psykologisk; Hjälpare - professionella; Stressreaktioner - akuta; Stressyndrom - posttraumatisk PTSD ;

  Abstract : .... READ MORE