Essays about: "potatoes"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the word potatoes.

 1. 1. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maria Weigl; [2019]
  Keywords : gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

  Abstract : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. READ MORE

 2. 2. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lovisa Sjöstedt; [2019]
  Keywords : Allium cepa; Daucus carota; patogen; skadedjur; Solanum tuberosum;

  Abstract : I detta arbete redovisas litterära grunder om växtskydd för olika skadegörare och patogener för morot, potatis och lök. Dessutom redovisas olika växtskyddsstrategier som används idag av gotländska grönsaks- och rotfruktsodlare för att hantera de mest förekommande formerna av angrepp på morot, potatis och lök. READ MORE

 3. 3. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Ahlqvist; [2019]
  Keywords : cover crops; buckwheat; Fagopyrum esculentum; sudangrass; Westerwoldisch ryegrass; crimson clover; Persian clover; seed weeds; weed management; marigold; tagetes; early potatoes; potatoes;

  Abstract : To reduce pesticides and find greener alternatives for weed management in crop production has been a big issue worldwide. In Sweden, the Board of Agriculture has developed grants for farmers who use e.g. cover crops and new and greener strategies (e. READ MORE

 4. 4. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Jennie Maley; [2018-10-10]
  Keywords : Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Abstract : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. READ MORE

 5. 5. New methods for seed potato production: an investigation into the production and farmer uptake of mini tubers in South Africa

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Alba Sáez Fernández; [2018]
  Keywords : mini-tubers; Chlorophyll fluorescence; Leaf Area Index; small-scale farming;

  Abstract : Potatoes are by far the most produced fresh vegetable crop in South Africa. Remarkably, potato sales represent more than 30% of the turnover in the Fresh Produce Markets (FPM). READ MORE