Essays about: "potatoes"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the word potatoes.

 1. 1. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Ahlqvist; [2019]
  Keywords : cover crops; buckwheat; Fagopyrum esculentum; sudangrass; Westerwoldisch ryegrass; crimson clover; Persian clover; seed weeds; weed management; marigold; tagetes; early potatoes; potatoes;

  Abstract : To reduce pesticides and find greener alternatives for weed management in crop production has been a big issue worldwide. In Sweden, the Board of Agriculture has developed grants for farmers who use e.g. cover crops and new and greener strategies (e. READ MORE

 2. 2. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Jennie Maley; [2018-10-10]
  Keywords : Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Abstract : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. READ MORE

 3. 3. New methods for seed potato production: an investigation into the production and farmer uptake of mini tubers in South Africa

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Alba Sáez Fernández; [2018]
  Keywords : mini-tubers; Chlorophyll fluorescence; Leaf Area Index; small-scale farming;

  Abstract : Potatoes are by far the most produced fresh vegetable crop in South Africa. Remarkably, potato sales represent more than 30% of the turnover in the Fresh Produce Markets (FPM). READ MORE

 4. 4. Klimatprognos år 2040 : förändrade förutsättningar för svensk växtproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Persson; [2018]
  Keywords : klimatförändringar; självförsörjandegrad; global uppvärmning; friland; import; odlingsförutsättningar;

  Abstract : Syftet med den här litteraturstudien är att med bakgrund i Sveriges historiskt låga självförsörjandegrad som en del av den inhemska försvarsförmågan titta på vilka nya odlingsförutsättningar klimatförändringarna medför. Dessa odlingsförutsättningar har sedan parats ihop med information om odlingsförutsättningar för grödor vi idag inte odlar eller odlar mycket begränsat, inom landet för att ge en uppfattning om vilka grödor vi kan föra in i Sverige och när vi kan göra det. READ MORE

 5. 5. Svartpricksjukans betydelse för skalkvalitet i matpotatis

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Philip Zandelin; [2018]
  Keywords : svartpricksjuka; black dot; Colletotrichum coccodes; skalsjukdomar; potatis; Solanum tuberosum;

  Abstract : I Sveriges odlas mer än en halv miljon ton matpotatis (Solanum tuberosum) årligen. I takt med att potatisen tvättas och paketeras i allt större utsträckning har kraven på utseende och storlek fått en ökad betydelse. Det har inneburit att skalmissfärgningar fått en ökad betydelse. READ MORE