Essays about: "praktisk gestaltning"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words praktisk gestaltning.

 1. 1. Den hårdgjorda villaträdgården : en gråzon i dagens stadsplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emmy Nilsson; [2021]
  Keywords : samverkan; privat offentligt dilemma; permeable surfaces; paved gardens; domestic garden; wicked problems; stadsplanering; hårdgjorda ytor; villaträdgård; trädgårdsideal;

  Abstract : Sen slutet på 1900-talet har trädgårdsidealen förändrats och anpassats efter det moderna samhället. Samtidigt som våra städer står inför utmaningar på grund av förtätning, minskande urbana grönytor och klimatförändringar ökar användandet av hårdgjorda material i de privata villaträdgårdarna. READ MORE

 2. 2. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2020]
  Keywords : temporär arkitektur; möten; mångfald; Hornsbergs strand; gaturum; offentliga platser; gestaltning;

  Abstract : I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. READ MORE

 3. 3. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Hultberg; [2020]
  Keywords : terrain vague; vaga platser; loose space; praktisk gestaltning; signalobjekt; spontan användning; stadsomvandling; Norra Sorgenfri;

  Abstract : Huvudtemat i mitt projekt har varit den vaga platsen, rummet som inte gestaltats utan uppstått som resultat av förfall eller omvandling av stadslandskapet. Teoretikern och arkitekten Ignasi de Solà-Morales benämnde dessa platser terrain vague, ett begrepp som varit riktningsvisande i mitt projekt. READ MORE

 4. 4. The Saxon country houses in Transylvania - A survey on the rural heritage, its present challenges and future possibilities

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Christina Gherman; [2019]
  Keywords : Saxon; Trabsylvania; rural architecture; heritage; Romania; vernacular; reuse; rehabilitation; Arts and Architecture;

  Abstract : De Saxiska byarna i Transsylvanien karaktäriseras av sina befästa kyrkor och av en bystruktur som förblivit oförändrad sedan medeltiden. Idag finns sju av dessa hundratals byar listade på UNE-SCOs världsarvslista, men det finns ett stort värde i att arbeta för att bevara ännu fler. READ MORE

 5. 5. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Werner Nystrand; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; virtuell verklighet; visualisering; dialogverktyg; digital modellering; BIM; Building Information Modell; datorspel;

  Abstract : Detta examensarbete har undersökt användningen av ”tekniker för virtual reality” (hädanefter: virtuella upplevelser, se s. 13) vid kommunikation av landskapsarkitektur, både i teori och praktisk utvärdering. READ MORE