Essays about: "prednisolon"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word prednisolon.

 1. 1. Hematologiska förändringar hos hund efter behandling med kliniska doser av prednisolon

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Daly; [2020]
  Keywords : prednisolon; glukokortikoid; hematologiska förändringar; hund;

  Abstract : Glukokortikoider används frekvent inom veterinärmedicin tack vare sina antiinflammatoriska och immunsupprimerande egenskaper. Generella indikationer till behandling med glukokortikoider är bland annat allergier, immunmedierade sjukdomar, neoplastiska sjukdomar och som ersättningsterapi vid hypoadrenokortisism. READ MORE

 2. 2. Prednisolon i klinisk dosering intravenöst till hund : farmakokinetik och leukocytrespons

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : sara Adolfsson; [2019]
  Keywords : prednisolon; glukokortikoid; kortikoid; kortison; kortikosteroid; farmakokinetik; farmakodynamik; leukocytrespons; intravenös bolus;

  Abstract : Prednisolon är ett av de mest förskrivna veterinärmedicinska läkemedlen i Sverige och i många andra länder. Prednisolon är ett kortisonpreparat med intermediär glukokortikoid effekt och duration. READ MORE

 3. 3. Behandling av immunmedierad hemolytisk anemi hos hund : en retrospektiv journalstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Johansson; [2018]
  Keywords : IMAH; AIHA; IHA; immunmedierad; hemolytisk; anemi; autoimmun hemolytisk anemi; hund; behandling;

  Abstract : Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en av de vanligaste immunmedierade sjukdomarna och en vanlig orsak till anemi hos hund. IMHA karaktäriseras av en ökad destruktion av röda blodkroppar som ett resultat av immunglobulinbindning till glukoproteiner på cellytan. READ MORE

 4. 4. Cetirizin och ciklosporin : en jämförelse av behandlingseffekt vid atopisk dermatit på hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kent Mathiasson; [2017]
  Keywords : atopisk dermatit; cetirizin; ciklosporin; hund; atopic dermatitis; cetirizine; cyclosporine; canine; dog; dogs;

  Abstract : Atopisk dermatit (AD) benämns som en multifaktoriell sjukdom vars orsaker inte är helt klarlagda, men en genetisk bakgrund misstänks. AD är en vanligt förekommande sjukdom hos både människa och hund och med liknande symtom. READ MORE

 5. 5. Glukokortikoider till kaniner : varför inte?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofia Sandström; [2016]
  Keywords : kanin; glukokortikoider; biverkningar; rabbit; glucocorticoids; adverse effects;

  Abstract : Kaniner är det tredje vanligaste sällskapsdjuret i Sverige. Trots det utgör de en mycket liten del av veterinärutbildningen och det är upp till veterinären själv att tillägna sig kunskap om kaniner. READ MORE