Essays about: "preparations"

Showing result 1 - 5 of 132 essays containing the word preparations.

 1. 1. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Farhana Manzoor; [2020]
  Keywords : Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Abstract : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. READ MORE

 2. 2. Fibers and Textiles Produced from Chitin and Chitosan : A Literature Study For Different Production Methods

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Doaa Hameed; Tamar Manouel; [2020]
  Keywords : chitin; chitosan; fibers; nanofibers; textiles; wound dressing; sutures; spinning;

  Abstract : Ökningen av världspopulationen har orsakat en ökad avfallsgenerering. Avfallet kan innehålla betydelsefulla ämnen, vilka kan användas som råvaror i många olika material och för olika ändamål. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av SediVue Dx med hund- och katturin : kan ett instrument ersätta manuell räkning av urinsediment i mikroskop?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Beatrice Utterström; [2020]
  Keywords : urinsediment; SediVue; hund; katt; erytrocyt;

  Abstract : Analys av urin är en viktig undersökning som ger information om urinvägarna och njurarnas funktion samt ibland även om sjukdomar utanför urinvägarna, som exempelvis diabetes mellitus. Urinanalysen består av att undersöka urinens färg och transparens, specifik vikt, kemisk analys via urinsticka och manuell bedömning av urinsediment. READ MORE

 4. 4. The use of diluted acid preparations of biological samples in microwave digestion

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Author : Astri Göransson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. From global North to global South : A qualitative study about Swedish social work students' international field training in South Africa

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Author : Miranda Hörnquist; Nicole Stula; [2019]
  Keywords : Postcolonial; South Africa; Field traning; Social work student; International social work; Privilege;

  Abstract : In light of globalization, international social work from global North to global South is accelerating and the emphasis from Swedish universities on international experience among students has increased. Various scholars problematize the domination of the global North as theories and practice have historically been unquestionably transformed from so-called developed to developing countries. READ MORE