Essays about: "prevention planning"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words prevention planning.

 1. 1. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Sahlman; [2022]
  Keywords : stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Abstract : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. READ MORE

 2. 2. Measuring community resilience in Swedish municipalities

  University essay from Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Author : Dalia Khairallah; [2021]
  Keywords : Community resilience; BRIC; indicators; LSO; LEH; accident; crisis; preparedness planning; prevention planning; response planning.; Technology and Engineering;

  Abstract : All Swedish municipalities have planning tools such as a municipal action plan and a risk- and vulnerability assessment, which are governing documents on how to prepare, prevent and respond to accidents and crisis. However, there are no established methods for measuring community resilience in Sweden. READ MORE

 3. 3. Brottsprevention genom fysisk design : en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Hjertén; Tove Tham; [2021]
  Keywords : fysisk planering; brottsföreyggande; trygghet; situationell prevention; utegym; utsatta områden; CPTED; Eyes on the street;

  Abstract : Människans behov av interaktion i stadens offentliga rum förutsätter att den offentliga miljön är trygg och säker att vistas i. Ett område som upplevs otryggt kan leda till frånvaro av användare, vilket kan bidra till ytterligare otrygghet i området. READ MORE

 4. 4. Belysning samt ljussättning av broar och tunnlar i urban miljö : en studie med fokus på trygghet, funktion, estetik och teknik

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ludwig Maringelli; [2021]
  Keywords : belysning; trygghet; broar; tunnlar; ljussättning;

  Abstract : Förekomsten av broar och tunnlar är idag viktiga komponenter i den svenska stadsbilden, detta för att få städerna att fungera. Syftet och målet med följande studie är att med hjälp av förståelse för god belysning, bidra till brotts- och olycksprevention samt trygghetskänslor, men även att undersöka hur tekniska lösningar för belysning på broar och i tunnlar utformas. READ MORE

 5. 5. Mainstreaming Disaster Risk Reduction - Assessing barriers and opportunities to integrate risk information into communal development planning in Burundi

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Katharina Oschmann; Marie Lachenmann; [2021]
  Keywords : Central East Africa; Build Back Better; Bujumbura; Burundi; CCA; Climate Change Adaptation; Integration; Development Gains; Development and Spatial Planning; Disaster Risk Reduction; DRR; Great Lakes Region; Institutional Barriers; Lake Tanganyika; Land-use planning; LDC; LUP; Mainstreaming; Mitigation; PPP; Preparedness; Prevention; Recovery; Resilience; Risk Governance; Risk Information; Risk-Based; Risk-Informed; Risk-Sensitive; Sendai Framework; Sustainable Development; Urban planning; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Natural hazards cannot be avoided, but their damage to what human beings value, such as life, health, and property, can be limited. Climate change will increase extreme weather events and overall disaster risk, which will particularly affect Least Developed Countries. READ MORE