Essays about: "primära skogsbränslen"

Found 2 essays containing the words primära skogsbränslen.

 1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 2. 2. Flisning av buntade träddelar från klen gallring

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Axel Bengtsson; Jacob Gabrielsson; [2015]
  Keywords : biobränslen; biobränslegallring; primära skogsbränslen; kvalitet; produktivitet;

  Abstract : Syftet med studien var att mäta produktivitet vid flisning av buntade träddelar från klen gallring. För att mätta produktiviteten genomfördes en tidsstudie vid flising av buntade träddelar. Studien innefattar även olika kvalitetsvariabler för bränsleflis så som fukthalt, askhalt och fraktionsfördelning. READ MORE