Essays about: "prison development"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words prison development.

 1. 1. The Swedish Prison and Probation Service assistance of prison development : Focus on Somalia

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Lina Petersson; [2019]
  Keywords : Swedish prison and probation service; SPPS; prison development; seconded personnel; aid; Somalia; institutional development; peacekeeping;

  Abstract : Despite the Swedish Prison and Probation Service (SPPS) are a pioneer on the global arena regarding the area of corrections, generally little is known of what they do in Sweden as well as internationally. This study will explore the SPPS implementation of prison development in Somalia, which will be done through interviews with seconded personnel and others within the Swedish government that have connections to the prison development in Somalia. READ MORE

 2. 2. The Importance of Familial Liability for Substance Abuse and Criminality in Young Male Violent Offenders

  University essay from Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Author : Ida-Marie Edstorp; [2018-04-20]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: There is an interest to find out more about family background of violent offenders and how it affects the development of their problems. Aims: To investigate the association between familial liability, substance abuse disorders (SUDs) and aggressive antisocial behaviour in young violent offenders. READ MORE

 3. 3. The Complexity of Rehabilitation in Open and Closed Prison Setting

  University essay from Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Author : Lana Osment; [2018]
  Keywords : closed prisons; open prisons; Germany; rehabilitation; social workers; Foucault; discipline; punishment; disciplinary power; bio-power; surveillance.; Social Sciences;

  Abstract : In Germany, prisoners have a constitutional right to rehabilitation (“resocialization”). In the Lebach judgment of 1973, a landmark ruling that served as the basis for the 1976 Prison Act (Strafvollzugsgesetz [StVollzG]), rehabilitation was seen by the German Federal Constitutional Court as part of the guaranteed rights of prisoners to retain their human dignity (Dünkel & van Zyl Smit, 2007, p. READ MORE

 4. 4. Self-control and its association to persistent violent criminal behavior: A study of a representative prison cohort.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : André Tärnhäll; Karl Engman; [2016]
  Keywords : Self-control; criminal behavior; violent crime; persistence; executive function; development; psychopathology; självkontroll; kriminellt beteende; våldsbrottslighet; persistens; exekutiv funktion; utvecklingspsykopatologi; Social Sciences;

  Abstract : Studies have shown that a small group of offenders, persistent in violent criminal behavior are responsible for the majority of criminal convictions. The aim of the current study was to broaden the understanding of persistent criminal behavior by investigating its associations to self-control. READ MORE

 5. 5. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer : ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Edström; [2016]
  Keywords : rastgård; välgörande grönska; fängelseanstalt; kriminalvård;

  Abstract : Saltviks anstalt är en fängelseanstalt med högsta säkerhetsklass som är belägen strax norr om Härnösand på landets östra kust. På grund av den höga säkerhetsklassen finns restriktioner för hur de intagna får röra sig inom anstalten och en av dem är att de måste vistas i inhägnade rastgårdar under sin utomhusvistelse. READ MORE