Essays about: "problembeteende"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word problembeteende.

 1. 1. Parents and Peers: The Social Context of Interpersonal Relationships that Predict Changes inDelinquent Behavior

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Alejandra Navarro-Andersson; Helene Edhammar; [2018]
  Keywords : Adolescent; parent-child relationships; peer relationships; delinquency; problem behavior.; Ungdomar; förälder-barn relation; Vänskapsband; delinkvent beteende eller problembeteende; mamma och pappa.;

  Abstract : Delinquent behavior is often a consequence of complex interactions between social contexts. In this study, we examined if the quality of relationships with mothers or fathers and relationships with delinquent peers predicted change in adolescents’ delinquent behavior. READ MORE

 2. 2. Aktivering av Border collie : vallningens betydelse för en välmående hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sandra Rosshagen; [2017]
  Keywords : Border collie; problembeteende; tillfredsställd; välmående;

  Abstract : The dog has evolved from the wolf which is the most common species among the predators. The domestication and selection have resulted in different breeds of dogs, which include changed characteristics and personalities. With time, dogs have become more common to have as a pet for different purposes. READ MORE

 3. 3. Rädsla hos hund : hundägarens agerande och påverkan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Johanna Habbe; [2016]
  Keywords : hund; rädsla; hund-människa interaktion; problembeteende; inlärning;

  Abstract : Fear is a natural response and is strongly connected with survival. Through domestication we have managed to reduce fear but it is still prominent in many animals. In dogs, living with us, fear can be very problematic and result in big problems for both dog and owner. READ MORE

 4. 4. Jämförelse av veterinärstudenters och djursjukskötarstudenters uppfattning av kattens beteendebehov

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linda Nilsson; [2016]
  Keywords : katters beteendebehov; stress; veterinärstudenter; djursjukskötarestudenter; problembeteende; cat behavioural needs; stress; veterinary students; veterinary nurse students;

  Abstract : Katter har vissa beteenden som kan definieras som beteendebehov. Dessa måste vara uppfyllda för att undvika att katten känner sig stressad. Stress hos katter kan orsaka sjukdom och sekundära beteendeproblem, exempelvis rumsrenhetsproblem. Dessa beteendeproblem kan i sig leda till att katten omplaceras eller till och med avlivas. READ MORE

 5. 5. Problembeteenden hos katt - ur ett djurägarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Larsson; [2015]
  Keywords : problembeteende; katt; aggressivitet; rumsrenhetsproblem; urinmarkering; pica; rädsla; kattägare; cat; problem behaviour; aggressive; elimination problem; urinmarking; fear; catowner;

  Abstract : Katten är idag ett vanligt sällskapsdjur, både i Sverige och i andra delar av världen. År 2012 fanns det 1159000 katter i Sverige, placerade i 745 000 hushåll. Av dessa var 56,8 % huvudsakligen innekatter och 43,2 % var huvudsakligen utekatter. READ MORE