Essays about: "processbaserad verksamhetsutveckling"

Found 1 essay containing the words processbaserad verksamhetsutveckling.

  1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

    University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

    Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
    Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

    Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE