Essays about: "processen"

Showing result 1 - 5 of 1159 essays containing the word processen.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Edvin Ruuth; [2020]
  Keywords : recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. READ MORE

 3. 3. Stabilizing biogas processes at high ammonia : effects of acetate pulse-feeding on the microbial population

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Oscar Dolk; [2020]
  Keywords : biogas; anaerobic digestion; ammonia inhibition; acetate enrichment;

  Abstract : This study investigated the problem of ammonia inhibition in biogas reactors, commonly occurring when protein rich substrates are used in anaerobic digestion processes. Ammonia inhibition is one of the foremost causes of failure in anaerobic digestion, leading to process instability, with symptoms commonly expressed as; reduction in biogas produced, decreased methane content in the gas and accumulation of volatile fatty acids. READ MORE

 4. 4. User Interface Design for Quality Control : Development of a user interface for quality control of industrial manufactured parts

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Petter Abrahamsson; [2020]
  Keywords : industrial design engineering; human-centered design; graphical user interface; digital prototypes; quality control; automotive industry; sus-evaluation;

  Abstract : The expected quality on manufactured components in the automotive industry is high, often with an accuracy of tenths of a millimeter. The conventional methods used to ensure the manufactured components are very accurate, but they are both time consuming and insufficient and only a small part of the produced series are analyzed today. READ MORE

 5. 5. Indoor positioning systems in office environments - A study of standards, techniques and implementation processes for indoor maps

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Author : Isabelle Andersson; [2020]
  Keywords : indoor positioning system; IPS; office; navigation; positioning; data format; IMDF; Apple Indoor Maps; IndoorGML; ArcGIS Indoors; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Eftersom människor tillbringar större delen av sin dagliga tid inomhus idag, ökar intresset och användningen av system för inomhusmiljöer, så kallade inomhuspositioneringssystem (IPS). De senaste åren har det därför tillkommit nya dataformat för inomhuskartläggning och kommersiella IPS och har ännu inte studerats ingående. READ MORE