Essays about: "processkartläggning"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word processkartläggning.

 1. 1. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Keywords : traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Abstract : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. READ MORE

 2. 2. Developing a product costing model using Process-Based Cost Modeling : A case study of early stage cost estimation in a multinational agricultural cooperative

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Alexander Eriksson; [2018]
  Keywords : Process-based cost modeling; product costing; batch costing; full costing; continuous operations; process mapping; early stage product costing; Process-based cost modeling; produktkalkylering; hybridkalkyl; processproduktion; orderkalkyl; processkalkyl; processkartläggning; tidiga kostnadsbedömningar;

  Abstract : Product costing can be used to estimate potential future costs and revenues associated with a product. In the development of new products early cost estimates can be used to support decision making regarding which products are worth pursuing, and which production processes that are the most profitable. READ MORE

 3. 3. An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Malin Corneliusson; Karin Emanuelsson; [2018]
  Keywords : Godsmottagning; Information; Logistik; Nulägesanalys; Processkartläggning; Tredjepartslogistik; Verksamhetsanalys;

  Abstract : Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. READ MORE

 4. 4. Packing Operation Efficiency at DSV Solutions

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Patrik Ljung; Robin Marpurg; [2017]
  Keywords : Plockning; plockningsprocess; värdeskapande; icke-värdeskapande; effektivisering; lagereffektivisering; lager; transport; lagertransport; tidsstudie; processkartläggning; plockslinga;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka plockningsprocessen hos DSV Solutions i Norrköping och ta fram rekommendationer hur om hur plockningsprocessen kan tidseffektiveras. För att undersöka plockningsprocessen används observationer, tidsstudie, intervju och en workshop. READ MORE

 5. 5. VSM for a car dealer

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Veronica Forsberg; [2016]
  Keywords : value stream mapping; värdeflödeskartläggning; tjänsteföretag; Lean production; processkartläggning; slöseri; värde; serviceprocess;

  Abstract : På Söderbergs Personbilar i Norrköping AB bedrivs en serviceprocess för begagnade bilar, en tjänsteverksamhet som idag är präglad av en stor ineffektivitet med avseende på tid. I detta examensarbete utförs en fallstudie på företaget där problemet analyseras i syfte att identifiera det tidssvinn som förekommer i processen, utreda dess uppkomst, samt formulera passande åtgärdsförslag till företaget som vid ett genomförande skulle minska genomloppstiden för bilarna i processen. READ MORE