Essays about: "production function"

Showing result 1 - 5 of 433 essays containing the words production function.

 1. 1. CONCEPT FOR A PORTABLE ASSISTIVE LIFTING SEAT

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Author : PABLO CALVIN LINARES; [2019]
  Keywords : Lifting seat; Locking mechanism; Plastic sheet; Democratic design; Product development; Industrial design; Product design; Ergonomics;

  Abstract : This project consists of the design of a concept for a portable assistive seat in collaboration with IKEA. The aim of the project is to create a solution that fits within the Omtänksam family of products and shares the company’s values of what is so-called Democratic Design: Form - Quality - Low Price - Function – Sustainability The Omtänksam Family is focused on products that can help the elderly to have a more comfortable life while blending with the home environment. READ MORE

 2. 2. Seroprevalence and risk factors for Rift Valley fever and Capripoxvirus in small ruminants in the border region of Tanzania - Zambia

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Olovsson; [2019]
  Keywords : Infectious diseases; RVFS; CaPV; SGPV; sheep and goat pox; seroprevalence; risk factors; Tunduma; Momba; goats; sheep; livestock;

  Abstract : Tanzania is a country where poverty is still high and many households are dependent on agriculture to support their families. Small ruminants, such as sheep and goats, make up an important part of agriculture; they are cheap to buy and can easily be sold or exchanged for the farmers. READ MORE

 3. 3. Struggling for an ideal dialogue. An analysis of the regional dialogue processes under Sweden’s first National Forest Program

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Iris Hertog; [2019]
  Keywords : stakeholder participation; Sweden forestry; National Forest Program; communicative action; Jürgen Habermas; Sustainability Science; Social Sciences;

  Abstract : I Maj 2018 lanserade regeringen en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Som en viktig del av skogsprogrammets implementering initierar Länsstyrelserna nu regionala dialogprocesser för att jobba fram regionala skogsstrategier och handlingsplaner. READ MORE

 4. 4. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Keywords : risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. READ MORE

 5. 5. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Sundqvist; [2019]
  Keywords : Urban grönstruktur; ekologisk konnektivitet; urban odling; ekosystemtjänster; hållbar stadsplanering;

  Abstract : Grönstrukturen i städer har genom sin multifunktionella karaktär stor betydelse för en hållbar urban utveckling. Forskning visar att hållbara städer kräver en samsyn mellan estetik, platsens funktion och den övergripande grönstrukturplaneringen kopplat till optimering och skapande av ekosystemtjänster. READ MORE