Essays about: "produktionsbeslut"

Found 1 essay containing the word produktionsbeslut.

  1. 1. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?

    University essay from SLU/Department of People and Society

    Author : Cecilia Strömvall; Lisa Holmström; [2020]
    Keywords : inkalvningsålder; lantbruksrådgivning; rekryteringsstrategi; mjölkproduktion; produktionsbeslut; Age at first calving; dairy farm; decisions about production; advisers; replacement heifer strategy;

    Abstract : Inkalvningsålder är ett ganska omtvistat ämne där åsikterna ofta skiljer sig åt. Det finns ekonomiska aspekter, men också olika förutsättningar ute på olika gårdar som kan vara nästintill omöjliga att ta hänsyn till vid ekonomiska beräkningar. Svenska mjölkbesättningar har idag en inkalvningsålder på 27,3 i snitt. READ MORE