Essays about: "professionell tandrengöring"

Found 2 essays containing the words professionell tandrengöring.

 1. 1. Veterinärers och djursjukskötares rutiner avseende professionell tandrengöring på hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Karlsson; [2020]
  Keywords : hund; tandvård; professionell tandrengöring; tandextraktioner; dentalröntgen; enkätstudie;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Tandproblem hos hundar och djursjukskötares roll avseende hundars tandhälsovård

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Isabelle Forzelius; [2016]
  Keywords : djursjukskötare; rådgivning; dental plack; tandsten; parodontal sjukdom; hundars tandvård; omvårdnad; kommunikation;

  Abstract : Gingivit och parodontit är vanligt förekommande hos dvärghundraser och äldre hundar. Obehandlade tandproblem leder till onödigt lidande och smärta. Dessa hundar behöver hjälp på klinik för att kunna sköta sin mun- och tandhälsa. Inför en professionell tandrengöring rekommenderas en noggrann statusbedömning. READ MORE