Essays about: "profit loss potential"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words profit loss potential.

 1. 1. Late Blight Prediction and Analysis

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Lukas Bengtsson; [2017]
  Keywords : Mathematics and Statistics;

  Abstract : Phytophthora infestans cause severe losses in potato cultivation. Currently one of the most effective ways to reduce the related loss is using fungicides. For these to have optimal effect they must be applied approximately 10 days before the first visual sign of late blight. READ MORE

 2. 2. Profit or Loss? Exploring the Decision-Making Value of Natural Capital Accounting for Businesses

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Elena Talalasova; [2017]
  Keywords : natural capital accounting; corporate decision-making; integration; environmental information; monetary evaluation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The aim of the study at had was to explore the potential of Natural Capital Accounting (NCA) to integrate environment into business decision-making. In order to fulfill the aim, the research was split into three main parts. READ MORE

 3. 3. Processintern metananrikning : energikartläggning och efterbehandling av svepgas

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Ulf Hävermark; [2016]
  Keywords : biogas; småskalig; uppgradering; kväve; energibalans; ammoniak;

  Abstract : Small scale biogas plants (max digester volume 1000 m3) in Sweden produced in average 1.26 GWh per plant in 2014. Most of the biogas was used for combined heat and power production. The relatively cheap electricity in Sweden makes this a low profit business. READ MORE

 4. 4. RME som drivmedel i lantbruket : ett aktuellt alternativ?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Tobias Hallström; [2015]
  Keywords : RME; FAME; rapsolja; miljödiesel; biodiesel; bränsle; dieselmotor;

  Abstract : Försök med att driva motorer på rapsoljebaserade bränslen har varit aktuella sedan början på 1980-talet. Trots kraftigt minskad miljöbelastning i form av koldioxidutsläpp och i flera fall även möjlighet till ekonomisk vinning är användningen i lantbruket låg. READ MORE

 5. 5. Reducing Swedish Banks’ Negative Impacts on Biodiversity : An Analysis of Possible Strategies

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Mikaela Ring; [2015]
  Keywords : Banks; biodiversity; forests; finance; investments;

  Abstract : Svenska banker har stor förbättringspotential när det gäller att säkerställa att finansieringar och investeringar inte bidrar till utrotning av växt- och djurarter och förödelse av skog, våtmarker och orörda miljöer. I en rankning utförd av Fair Finance Guide fick sju av de största svenska bankerna mycket låga betyg för sina åtaganden och handlingar inom temat ”biodiversitet”. READ MORE