Essays about: "progesteronreceptorer"

Found 5 essays containing the word progesteronreceptorer.

 1. 1. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Keywords : pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Abstract : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. READ MORE

 2. 2. Bisfenol A : substans med tänkbar cancerogen effekt på hundens juver

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Carolina Falkman; [2017]
  Keywords : bisfenol a; juvertumör; hund; bröstcancer; mekanismer;

  Abstract : Bisfenol A (BPA) är i vår miljö en ständigt närvarande organisk förening som används vid plastframställning. Vattendrag, hushållsdamm, elektronik och tuggleksaker av plast är bara en bråkdel av källorna där vi och våra husdjur utsätts för denna östrogenlika substans. READ MORE

 3. 3. Hormonell påverkan och receptoruttryck i juvertumörer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Caroline Klemming; [2015]
  Keywords : juvertumör; hund; progesteron; tillväxthormon; IGF; receptorer; canine mammary tumour; dog; progesterone; growth hormone; receptors;

  Abstract : Juvertumörer är de vanligaste tumörerna hos tikar och det finns olika typer av både benigna och maligna juvertumörer. De hormonella fluktuationerna som sker under östralcykeln driver utvecklingen av juvervävnaden och behandling med progestiner (syntetiska ekvivalenter till progesteron) för uppskjutande av löp har kopplats samman med förekomst av juvertumörer, vilket har lett till ett intresse för den hormonella påverkan på juvertumörutvecklingen. READ MORE

 4. 4. En studie av progesteronreceptorer i juvertumörer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linda Stener; [2013]
  Keywords : progesteronreceptorer; hund; juvertumörer; progesteron; mifepristone; progesterone receptors; canine; mammary tumours; progesterone; mifepristone;

  Abstract : I denna studie har förekomst av progesteronreceptorer i olika typer av primära juvertumörer undersökts med hjälp av immunohistokemi. Dessutom har tumörceller från carcinomcellinjen CMT-U27 odlats i olika cellodlingsmedium och exponerats för olika testsubstanser som binder till progesteronreceptorn (progesteron och RU486/mifepristone). READ MORE

 5. 5. Progesterons relation till immunförsvaret och betydelse för utvecklingen av pyometra hos tik

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Henriksson; [2013]
  Keywords : progesteron; hund; löpningscykel; immunosuppression; pyometra;

  Abstract : Progesteron har många fysiologiska effekter, vilka främst syftar till bevarad dräktighet. Tikens reproduktionscykel är unik genom att hon tidvis påverkas av långvarigt höga halter progesteron även om hon inte är dräktig. READ MORE