Essays about: "prognostic biomarker"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words prognostic biomarker.

 1. 1. HMGB1 – en möjlig biomarkör för sepsis

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Aime Ambrosen; [2014]
  Keywords : HMGB1; SIRS; Sepsis; Pyometra; Hund;

  Abstract : Pyometra är en vanlig sjukdom hos äldre, okastrerade tikar. Oftast uppträder sjukdomen i efterlöpet då tiken står under progesteronpåverkan vilket gör livmodern mer mottaglig för bakteriella infektioner. Enligt studier är Escherichia coli den bakterie som vanligen isoleras från livmodern. READ MORE

 2. 2. Haptoglobin som biomarkör för inflammatoriska luftvägstillstånd hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikaela Mårtensson; [2014]
  Keywords : häst; haptoglobin; biomarkör; diagnostik; inflammatoriska luftvägstillstånd; RAO; IAD; horse; biomarker; diagnostic; inflammatory respiratory condition;

  Abstract : Luftvägsproblem är vanligt hos häst. Enklare diagnostik för att diagnosticera subkliniska sjukdomar hos högpresterande hästar är eftertraktat. Att använda sig av biomarkörer inom veterinärmedicin är ett effektivt sätt för att få underlag för att ställa diagnos, ge prognos samt att följa olika sjukdomars utveckling. READ MORE

 3. 3. Chromogranin A : potential som prognostisk biomarkör hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ellinor Ahlund; [2014]
  Keywords : chromogranin A; prognostisk biomarkör; sympatiska nervsystemet; hund; neuroendokrin neoplasi; hjärtsjukdom; stress; prognostic biomarker; sympathetic nervous system; dog; neuroendocrine neoplasia; heart disease;

  Abstract : SAMMANFATTNING För att få fram en prognos när ett djur uppsöker vård finns det idag olika metoder. Inga är dock perfekta och därför forskas det på biomarkörer som ska kunna berätta mer om en individs allmäntillstånd. READ MORE

 4. 4. Use of feline TK1 as a biomarker in disease monitoring

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johan P. Mouantri; [2013]
  Keywords : TK1; thymidine kinase; feline TK1; sTK1; FIBD; TK1 as biomarker; tymidinkinas; katt TK1; TK1 som biomarkör;

  Abstract : Serum thymidine kinase 1 (TK1) activity is used as a tumor marker in disease monitoring in veterinary and human medicine. TK1, an intracellular enzyme, is involved in a salvage pathway of DNA precursor synthesis. READ MORE

 5. 5. CXCL13: A Prognostic Marker in Multiple Sclerosis

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Author : Carolina Havervall; [2010]
  Keywords : CXCL13; multiple sclerosis; cerebrospinal fluid; prognostic marker; biomarker;

  Abstract : In the demyelinating autoimmune disease multiple sclerosis (MS) there is a great need for validated prognostic biomarkers that can give information about both prognosis and disease course. So far only clinical parameters have been shown to predict future outcome. READ MORE