Essays about: "prognostisk biomarkör"

Found 5 essays containing the words prognostisk biomarkör.

 1. 1. Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Jönsson; [2019]
  Keywords : serglycin; cancer; metastaser; elakartad; malign; hund; canine; biomarkör; glykoprotein;

  Abstract : Juvertumörer är en av de fem vanligaste kliniska diagnoserna som ställs på hundar i Sverige och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Cirka 50 % av alla juvertumörer är elakartade (maligna) och för ökade möjligheter till tidig behandling av cancer behöver prognostiska biomarkörer identifieras. READ MORE

 2. 2. Serum thymidine kinase 1 activity in healthy cats

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Pettersen; [2018]
  Keywords : feline lymphoma; thymidine kinase; STK1 activity;

  Abstract : Lymfom är en av de vanligaste neoplastiska sjukdomarna hos domesticerade katter. Sjukdomen är en utmaning för kliniker att diagnostisera och prognosticera på grund av många olika anatomiska variationer och ospecifika kliniska symptom. READ MORE

 3. 3. Chromogranin A i blod och i saliv hos hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellen Byström; [2014]
  Keywords : hund; chromogranin A; salivinsamling; stressmarkör; prognostisk biomarkör;

  Abstract : Chromogranin A (CgA) är ett protein som finns i chromaffinceller i binjuremärgen och sympatiska nervändar. CgA frisätts tillsammans med adrenalin och noradrenalin, transmittorsubstans i sympatiska nervsystemet, genom exocytos, vid ökad sympatikusaktivitet. READ MORE

 4. 4. HMGB1 – en möjlig biomarkör för sepsis

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Aime Ambrosen; [2014]
  Keywords : HMGB1; SIRS; Sepsis; Pyometra; Hund;

  Abstract : Pyometra är en vanlig sjukdom hos äldre, okastrerade tikar. Oftast uppträder sjukdomen i efterlöpet då tiken står under progesteronpåverkan vilket gör livmodern mer mottaglig för bakteriella infektioner. Enligt studier är Escherichia coli den bakterie som vanligen isoleras från livmodern. READ MORE

 5. 5. Chromogranin A : potential som prognostisk biomarkör hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ellinor Ahlund; [2014]
  Keywords : chromogranin A; prognostisk biomarkör; sympatiska nervsystemet; hund; neuroendokrin neoplasi; hjärtsjukdom; stress; prognostic biomarker; sympathetic nervous system; dog; neuroendocrine neoplasia; heart disease;

  Abstract : SAMMANFATTNING För att få fram en prognos när ett djur uppsöker vård finns det idag olika metoder. Inga är dock perfekta och därför forskas det på biomarkörer som ska kunna berätta mer om en individs allmäntillstånd. READ MORE