Essays about: "projektering"

Showing result 1 - 5 of 60 essays containing the word projektering.

 1. 1. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kirsti Brunila; [2019]
  Keywords : projektering; LSS boenden; äldreboenden; utemiljö; tillgänglighetsanpassad;

  Abstract : Fler äldre -och LSS boenden byggs i våra städer. Brukarna som bor i dessa boenden ska ha möjlighet att vistas i utemiljön som finns tillgänglig i form av en trädgård. En grön miljö i detta sammanhang innebär en trädgård som består av buskar, träd, perennplanteringar, pergola, lekutrusning, bänkar mm. READ MORE

 2. 2. An Automated Process for Concrete Reinforcement Layout Design

  University essay from KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Author : Cecilia Gavrell; Ludvig Reuterswärd; [2018]
  Keywords : Genetic algorithm; Optimization; Reinforcement layout design; Automation; Buildability; Constructability; Genetisk algoritm; Optimering; Armering; Automatisering; Byggbarhet;

  Abstract : As many tasks considering structural design in civil engineering become digitalised, the possibility of creating a more effective workflow increases. The development of computer programs that can handle large amounts of data and assist the decision making during design process increases the requirement of the data management to fully utilize the potential of a digital workflow. READ MORE

 3. 3. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Pohl; [2018]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; besiktning; anläggning; byggprocess; utemiljö; byggherre; projektering; entreprenad;

  Abstract : Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. READ MORE

 4. 4. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Keywords : arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Abstract : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. READ MORE

 5. 5. Stråk : ett gestaltningsprogram för Årstaparken, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elvira Bäckström; [2018]
  Keywords : gestaltning; miljonprogram; orienterbarhet; stråk; Årsta;

  Abstract : Första gången jag besökte Årstaparken var i samband med en inventering under min praktik våren 2017, mitt första intryck var att parken var stor med mycket grönska och svår att orientera sig i. Årstaparken är byggd som en del av miljonprogrammet. READ MORE