Essays about: "projektering"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the word projektering.

 1. 1. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 2. 2. Optimization in Design of End-Bearing Concrete and Steel Piles with Regard to Climate Impact : Climate Conscious Material Choices in Early Project Planning

  University essay from KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Author : Simat Adnan; Jann Ton; [2021]
  Keywords : Design; End-bearing piles; Bearing capacity; GWP; LCA; Climate change; Dimensionering; Spetsburna pålar; Bärförmåga; GWP; LCA; Klimatpåverkan;

  Abstract : Environmental sustainability is becoming more popular in the building industry. Sustainable thinking needs to be present during the whole construction process, from the idea phase to the final stages. READ MORE

 3. 3. Modelling Time-Dependent Effects for Segmentally Constructed Prestressed Concrete Bridges

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Author : Niclas Elfving; Joel Sunesson; [2021]
  Keywords : Concrete; Creep; Segmentally constructed; Prestressing; Post-tensioning; Viscoelastic; Eurocode; Finite Element; Shell elements; Beam elements; Time-dependant; Steel relaxation.; Technology and Engineering;

  Abstract : Tidsberoende effekter, såsom krypning, krympning och stålrelaxation, är ofta svåra att prediktera när det kommer till förspända betongkonstruktioner. Krypning som ett fenomen är komplicerat och förenklas därför i gällande byggnormer (Eurocode), för att underlätta konstruktörens arbete. READ MORE

 4. 4. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Persson; [2020]
  Keywords : ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Abstract : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. READ MORE

 5. 5. Digitalized Construction Project : To Build after a Legally Binding BIM-model

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Sebastian Orenäs Nissas; Nangi Rahimi; [2020]
  Keywords : Building Information Modeling BIM ; BIMmodel; risks; digitalization; construction document; legally binding; Byggnadsinformationsmodellering BIM ; BIM-modell; risker; digitalisering; juridisk bygghandling; juridiskt bindande;

  Abstract : Digitalization has become something of a buzzword in today's society and rightly so as it brings multiple benefits and opportunities. The AEC/FM industry has constantly lagged behind other industries in terms of change and development and is often regarded as conservative. READ MORE