Essays about: "promenadintervjuer"

Found 4 essays containing the word promenadintervjuer.

 1. 1. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 2. 2. Lekplatser för barn och biologisk mångfald : en fallstudie kring sambandet mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Aspersand; [2021]
  Keywords : barns platser; biologisk mångfald; leklandskap; lekmiljö; promenadintervju; slitage; störning;

  Abstract : Tillgången till mångfunktionella utemiljöer med ett flertal ekosystemtjänster är efterfrågat i stadsplaneringen. En sådan möjlighet undersöks i det här examensarbetet genom att besvara frågeställningen kring hur sambandet ser ut mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur. READ MORE

 3. 3. Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper : om social multifunktionalitet i en urban park

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Pritzel Sundevall; [2019]
  Keywords : parkförvaltning; urbana parker; social multifunktionalitet; inkludering; barn; ungdomar; äldre; brukarperspektiv; brukaranpassning; medborgardeltagande;

  Abstract : I urbana landskap som blir alltmer tätbebyggda, med minskade grönområden, finns ett behov av parker av god kvalitet som passar olika brukargrupper. Förvaltning av grönytor är viktig för att behålla och utveckla kvaliteten hos befintliga parker. READ MORE

 4. 4. School grounds : children’s perspectives on qualities, use and social support

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Sofie Hallin; [2018]
  Keywords : school grounds; green school grounds; children’s environment; children’s health; school grounds as social environments; sense of community; security; safety;

  Abstract : School grounds are places where children spend a lot of time during all of their school years, and therefore central for many children’s everyday life. School grounds are an important part of the school settings that affect several dimensions of children’s health, since the built environment can facilitate or constrain physical activity. READ MORE