Essays about: "protected areas"

Showing result 1 - 5 of 241 essays containing the words protected areas.

 1. 1. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marita Bergström; [2020]
  Keywords : soldattorp; vårdprogram; underhållsplan; historisk trädgård; kulturmiljö;

  Abstract : Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. READ MORE

 2. 2. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Arvidsson; [2020]
  Keywords : naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Abstract : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. READ MORE

 3. 3. DECENTRALISED MARINE MANAGEMENT IN THE PHILIPPINES Does decentralisation create a framework for successful sustainable marine management?

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Amanda Örtegren; [2019-04-09]
  Keywords : Decentralisation; Marine Management; MPA; Sustainability; Philippines;

  Abstract : Decentralised management has become more popular during the last decades. Although, its effect in developing countries have been uneven and scientists argue that weak institutional capacity causes ineffective local authorities. READ MORE

 4. 4. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Ringdahl; [2019]
  Keywords : trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Abstract : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. READ MORE

 5. 5. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Isak Vahlström; [2019]
  Keywords : biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Abstract : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. READ MORE