Essays about: "protective measures"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words protective measures.

 1. 1. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oskar Persson; [2018]
  Keywords : Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Abstract : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. READ MORE

 2. 2. Vulnerabilities of municipal drinking water systems in tourist regions under a changing climate : A case study of Åre ski resort, northern Sweden

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Ida Leidermark; [2018]
  Keywords : Climate change; adaptation; vulnerability assessment; drinking water; groundwater; surface water; tourism development; DPSIR framework.;

  Abstract : Drinking water is a crucial provision for our survival and well-being. However, it is often taken for granted. READ MORE

 3. 3. Lorica: Low cost upper body protective gear that measures hit weight and placement

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Stefan Angelov; [2018]
  Keywords : Taekwondo; Textile sensors;

  Abstract : Målet med detta projekt var att utveckla en prototyp som kan användas för att mäta vikten av ett Taekwondo slag samt dess lokalisering. Dess syfte är att användas i sparring- och träningssyften som ett hjälpmedel för utövare av kampsporter, mest inom Taekwondo. READ MORE

 4. 4. Lejonangrepp på boskap : kartläggning och analysering av riskfaktorer som förebyggande åtgärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Maja Widell; [2017]
  Keywords : lejon; predation; rovdjurskonflikt; boskap; djurhållning;

  Abstract : Human exploitation of nature has led to fragmentation of lion habitats and degraded abundance of wild prey. Confrontations with livestock becomes more frequent when lions increase their spatial activity in rural areas. When natural prey is scarce, these confrontations often leads to predation and lions being killed in retaliation by farmers. READ MORE

 5. 5. Sommareksem hos islandshäst : patogenes och behandlingsmöjligheter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Moe; [2016]
  Keywords : sommareksem; islandshäst; patogenes; behandling; immunterapi; glukokortikoider; antihistamin; prevention; insect bite hypersensitivity; icelandic horse; pathogenesis; treatment; ; immunotherapy; glucocorticoids; antihistamines; prevention;

  Abstract : Sommareksem är en multifaktoriell återkommande dermatit som drabbar över hälften av alla importerade islandshästar. Sjukdomen är säsongsbetonad och utlöses av bett från Culicoides spp vilket resulterar i mild till kraftig pruritus med svåra symtom som följd. READ MORE