Essays about: "proteinimmobilisering"

Found 1 essay containing the word proteinimmobilisering.

  1. 1. Interactions of the Human Recombinant Proteins JUNO and IZUMO1

    University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

    Author : Emma Lundell; [2020]
    Keywords : male infertility; surphace plasmon resonance; protein interactions; gold nanoparticles; protein immobilization; manlig infertilitet; ytplasmonresonans; proteininteraktioner; guldnanopartiklar; proteinimmobilisering;

    Abstract : Det uppskattas att 15% av alla par världen över lider avinfertilitet. Ungefär hälften beror på manlig infertilitet och 40% av dessa fall kan ännu inte förklaras. Därmed är nuvarande metoder för att diagnostisera manlig infertilitet otillräckliga och ytterligare tekniker behövs. READ MORE