Essays about: "proteininteraktioner"

Found 3 essays containing the word proteininteraktioner.

 1. 1. Interactions of the Human Recombinant Proteins JUNO and IZUMO1

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Emma Lundell; [2020]
  Keywords : male infertility; surphace plasmon resonance; protein interactions; gold nanoparticles; protein immobilization; manlig infertilitet; ytplasmonresonans; proteininteraktioner; guldnanopartiklar; proteinimmobilisering;

  Abstract : Det uppskattas att 15% av alla par världen över lider avinfertilitet. Ungefär hälften beror på manlig infertilitet och 40% av dessa fall kan ännu inte förklaras. Därmed är nuvarande metoder för att diagnostisera manlig infertilitet otillräckliga och ytterligare tekniker behövs. READ MORE

 2. 2. Site localisation on bacterial surface proteins using super resolution imaging

  University essay from Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Vibha Kumra; [2018]
  Keywords : super resolution imaging; STED; STORM; streptococcus pyogenes; M protein; Physics and Astronomy;

  Abstract : Several significant pathogenic bacteria exhibit surface proteins that bind human antibodies, preventing them from being recognized by the human immune system. These bacteria are thus protected from elimination and can survive in the host organism. READ MORE

 3. 3. Probing the Intermolecular Interactions of Lactoferrin

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Maxim Morin; [2013]
  Keywords : Fysikalisk kemi; Physical Chemistry; Chemistry;

  Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning Protein-protein växelverkan för det globulära proteinet laktoferrin har studerats vid låg elektrolythalt (5 mM) med hjälp av statisk ljusspridning och mätningar av andra virial koefficienten, B2 som innehåller information om protein-protein växelverkan. Växelverkan mellan proteinmolekyler är mycket komplex vilket beror på de ingående aminosyrornas egenskaper. READ MORE