Essays about: "proteintillsats"

Found 1 essay containing the word proteintillsats.

  1. 1. Proteinbaserade filmer för användning till livsmedelsförpackningar : en litteraturstudie med syfte att granska aktuell forskning kring proteinbaserade filmer som komplement till livsmedelsförpackningar

    University essay from SLU/Dept. of Food Science

    Author : Marcus Östling; [2016]
    Keywords : film; protein; proteintillsats; mjukgörare; aminosyra;

    Abstract : Globalisering och en ökad efterfrågan av livsmedelsprodukter har bidragit till att hög-kvalitativa förpackningar är av stort intresse. Då dessa livsmedelsförpackningar idag har nackdelar såsom ohållbara framställningsmetoder, skadliga för hälsa och miljö samt otillräcklig kvalité krävs att industrin utvecklar nya förpackningsmaterial. READ MORE