Essays about: "proteser"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word proteser.

 1. 1. Exploring Transtibial Prosthesis User’s Satisfaction and Experiences regarding the Appearance of their Cosmesis : A Qualitative Study

  University essay from Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Author : Amal Abdiqadir Salad; Ida Marie Palmgren Pedersen; [2021]
  Keywords : amputation; transtibial; below-knee; cosmesis; satisfaction; appearance; thematic analysis; qualitative  ; amputation; transtibial; under knäet; kosmetik; tillfredsställelse; utseende; tematisk analys; kvalitativ;

  Abstract : Background: Cosmesis has been found to have an impact on prosthesis users' body image. Therefore the satisfaction of the cosmesis plays an essential role in a prosthesis user perception of themselves. Most cosmeses on the market are natural-looking, although more futuristic options are coming to the market. READ MORE

 2. 2. Microprocessor-controlled prosthetic knee: Exploring clinicians’ experience of prescription processes in different regions in Sweden : A qualitative study

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Author : Henrik Ottosson; Saga Tortela; [2021]
  Keywords : Knee prosthesis; artificial limbs; health policy; process assessment; Knäprotes; proteser; vårdpolicy; processbedömning;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vad kliniker upplever påverkar förskrivningsprocessen av mikroprocesstyrd knäkomponent (MPK) i de olika regionerna i Sverige. Metod: Kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer genomfördes. READ MORE

 3. 3. Improving Knee Cartilage Segmentation using Deep Learning-based Super-Resolution Methods

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Max Kim; [2021]
  Keywords : Deep learning; knee cartilage; segmentation; super-resolution; Djupinlärning; knäbrosk; segmentering; superupplösning;

  Abstract : Segmentation of the knee cartilage is an important step for surgery planning and manufacturing patient-specific prostheses. What has been a promising technology in recent years is deep learning-based super-resolution methods that are composed of feed-forward models which have been successfully applied on natural and medical images. READ MORE

 4. 4. Prescribing Motion by Mirroring : Using Kinematics from an Individual's Sound Leg in Order to Prescribe the Motion of an Aid

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Marcus Jonsson; [2019]
  Keywords : Biomechanics; Mechanics; Mirroring; Prosthesis; Biomekanik; Mekanik; Protes; Spegling;

  Abstract : Prostheses available today are either passive or active. Active prostheses canapply external energy to the joints, while passive cannot. A well functionalprosthesis that is adapted to the wearer can improve the locomotion and alsodecrease the metabolic cost. READ MORE

 5. 5. Artificially Authentic and Authentically Artificial : Experiencing the body of the past through the affect of the transmedial narrative of the Outlander-story world

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Moa Hågbäck; [2019]
  Keywords : Material; physical; historic space; transmedia; cultural heritage tourism; affect; prosthetic; Scotland; cultural collective individual memory; memory culture; fan-experience;

  Abstract : Målet och syftet med denna studie är att observera, tolka, och vidareutveckla förståelsen för den samtida turistens interagerande med, och omförhandlande av, det historiska rummet genom individualistisk påverkan från fiktiva narrativ – i detta fallet, Outlanders transmediala berättelsevärld. Genom ett teoretiskt ramverk uppbyggt på materialism, påverkan, tidsresande och proteser har jag analyserat och kartlagt både kulturarvsplatserna samt Outlander-fansens interaktion med dessa genom att ha deltagit själv i två guidade endagarsturer, samt genom en djupgående, om än liten, enkät. READ MORE