Essays about: "provisionslön"

Found 2 essays containing the word provisionslön.

 1. 1. Voluntary deregistrations among real estate agents

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Beata Thorslund; Nicole Åman; [2016]
  Keywords : Real estate agent; deregistrations; commission based salary; availability; internship; Fastighetsmäklare; avregistrering; provisionslön; tillgänglighet; praktik;

  Abstract : The primary purpose of the study is to investigate the main reasons why real estate brokers voluntarily choose to de-‐egister themselves after a short time in the profession and to come up with suggestions in order to prevent it.The sudy entails both a quantitative and a qualitative method. READ MORE

 2. 2. Varumärkesarbete vid intern konkurrens : en studie om hur intern konkurrens, organisationskultur och intern kommunikation påverkar Riksmäklarens varumärkesarbete

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Louise Baudou; Knapp Maria Pettersson; [2015]
  Keywords : varumärke; varumärkesutveckling; intern konkurrens; intern kommunikation; organisationskultur; tjänsteföretag;

  Abstract : Varumärkets betydelse har under de senaste årtiondena förändrats, från att enbart informera om en produkt eller tjänst till att också fylla ett känslomässigt behov hos kunder. I denna studie undersöks hur Riksmäklaren arbetar med sitt varumärke. READ MORE