Essays about: "provmjölkning"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word provmjölkning.

 1. 1. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Fanny Gunnarsson; [2019]
  Keywords : mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Abstract : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. READ MORE

 2. 2. Hinder för investering i automatisk mjölkningskarusell

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Magnus Johansson; [2012]
  Keywords : automatik; mjölkningskarusell; automatisering av mjölkning;

  Abstract : Sveriges och världens mjölkföretagare blir bara större och större. DeLaval AB har som följd av detta valt att utveckla en karusell med robotarmar som ska kunna mjölka större besättningar automatiskt. Karusellen introducerades i media under hösten 2010 och provas nu på ett par olika gårdar i världen. READ MORE

 3. 3. Mjölkureahalten som mått på vommikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Anna Strömgren; [2012]
  Keywords : mjölkurea; mjölkko; vommikrober; kväveförluster; fertilitet;

  Abstract : The aim of this literature study was to analyze how milk urea concentration is working as a measure of the nitrogen supply to rumen microbes and indicator of the environmental load. Questions included in this literature study were how to improve the dairy cattle nitrogen efficiency and what correlations there are between milk urea, nitrogen efficiency and crude protein content in the feed. READ MORE

 4. 4. Mjölkureahalten som mått på vom-mikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Anna Strömgren; [2012]
  Keywords : Mjölkurea; Mjölkko; Vom-mikrober; Kväveförluster; Fertilitet;

  Abstract : The aim of this literature study was to analyze how milk urea concentration is working as a measure of the nitrogen supply to rumen microbes and indicator of the environmental load. Questions included in this literature study were how to improve the dairy cattle nitrogen efficiency and what correlations there are between milk urea, nitrogen efficiency and crude protein content in the feed. READ MORE

 5. 5. Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Rebecca Danielsson; [2009]
  Keywords : Metan; Grovfoderandel;

  Abstract : Metan (CH4) är en växthusgas som bildas vid bland annat idisslarnas foderomvandling. Metan bidrar till den globala uppvärmningen samtidigt som det utgör en energiförlust för idisslaren. Syftet med den här studien var att undersöka hur mycket metan det bildas med olika andelar grovfoder i foderstaten. READ MORE