Essays about: "pruritus"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word pruritus.

 1. 1. Hälsoinventering av Flatcoated retrievers födda 2012 : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Halvarsson; [2020]
  Keywords : flatcoated retriever; histiocytom; cancer; sjukdomskategori;

  Abstract : Flatcoated retrievers är en ras som har visats vara predisponerad för tumörer, framförallt olika former av histiocytära nybildningar vilka är relativt ovanliga och aggressiva tumörtyper. De har dessutom kortare medellivslängd än andra raser vilket tros bero på den höga frekvensen tumör-sjukdomar. READ MORE

 2. 2. The effect of insect bite hypersensitivity on the movement activity and behaviour of the horse

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Denise Marklund; [2019]
  Keywords : pruritus; itching; IceTag; accelerometer;

  Abstract : It is well known that IBH in horses causes itching which in turn can lead to open wounds. The suffering and pain related to an open wound is relatively obvious, but less is known about how itching affect the welfare in the horse. READ MORE

 3. 3. Dysbios av hudens mikrobiom vid atopisk dermatit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Onselius; [2019]
  Keywords : atopisk dermatit; hund; dysbios; staphylococcus;

  Abstract : Atopisk dermatit är en vanlig hudsjukdom som drabbar runt 10-15% av alla hundar. Sjukdomen innebär överkänslighetsreaktioner med bland annat klåda mot specifika allergener. Ofta är det allergener som hunden kan komma i kontakt med i vardagen, som till exempel pollen eller husdamm. READ MORE

 4. 4. Svenska och norska hästar med mugg och rasp : en deskriptiv studie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Juto; [2019]
  Keywords : mugg; rasp; chorioptes bovis; fotosensitivitet;

  Abstract : Mugg och rasp är ett vanligt förekommande hudproblem på häst. Det är snarare ett syndrom än en sjukdom då benämningen mugg och rasp beskriver lesioner på hästens distala ben. På engelska går syndromet oftast under namnet ”Pastern dermatitis” men fler benämningar kan förekomma. Lesionerna kan bl. READ MORE

 5. 5. Födoämnesallergi hos hund : möjliga mekanismer i immunopatogenesen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sandra Norrman; [2017]
  Keywords : födoämnesallergi; överkänslighet; hund; immunförsvar;

  Abstract : Många hundar med klåda och lesioner i huden lider av födoämnesallergier. Endast en liten andel av hundarna har symtom i tarmen. Patogenesen bakom dessa reaktioner och varför de ger lesioner i huden är till största del okänd. Den här litteraturöversikten sammanfattar olika möjliga mekanismer i immunopatogenesen. READ MORE