Essays about: "psykisk välbefinnande"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words psykisk välbefinnande.

 1. 1. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Svensson; Linnéa Thorstensson; [2023]
  Keywords : psykisk välbefinnande; restorativ; vardagsgrönska; stress; återhämtning; social hållbarhet och fickpark;

  Abstract : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för vilka kvaliteter Petriplatsen i Lund och Rundelsparken i Malmö har samt om dessa små offentliga urbana grönytor utgör restorativa miljöer i den täta staden. Metoden som använts var platsanalyser med utgångspunkt i två olika observationstillfällen. READ MORE

 2. 2. Unemployment and Mental Health : A quantitative study

  University essay from Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Author : Natalie Davidsson; [2022]
  Keywords : unemployment; unemployed; mental health; mental disorder; mental well-being; gender; arbetslöshet; arbetslösa; psykisk hälsa; psykisk påfrestning; välbefinnande; kön;

  Abstract : Purpose: The purpose of this study is to examine how unemployed individuals in different gender groups experience and value their mental health.  Method: The paper explores unemployment in relation to the sense of coherence (SOC) theory by Antonovsky (1996), Jahoda's deprivation model (1982) and Marmot’s (2015) discussion on the health gap that exists in society. READ MORE

 3. 3. Stadsodling som verktyg för psykisk hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Magdalena Wojcicka; [2022]
  Keywords : Stadsodling; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; urbanisering;

  Abstract : I och med den ökande urbaniseringen i världen är det allt fler människor som flyttar in till städer. Urbanisering leder till en förtätning av städer som ofta sker på bekostnad av urbana grönmiljöer och däribland stadsodlingar. READ MORE

 4. 4. Veterinärbrist eller bristande arbetssituation? : en studie över svenska veterinärers arbetssituation och psykiska välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Felicia Hogrell; [2021]
  Keywords : arbetsmiljö; veterinäretik; moralisk stress; psykiskt välbefinnande;

  Abstract : Branchorganisationen för svensk djursjukvård har under det senaste året larmat om en brist på legitimerade veterinärer. Samtidigt visar studier att veterinärer på många håll har en hög arbetsbelastning och upplever mycket stress i arbetet. READ MORE

 5. 5. The Breathing Garment : Exploring Breathing-Based Interactions through Deep Touch Pressure

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Annkatrin Jung; [2020]
  Keywords : Deep Touch Pressure; Soma Design; Breathing Awareness; Wearables; Haptics; Mental Wellbeing; Shape-Changing Interfaces; Djuptrycksterapi; Soma design; Andetag medvetenhet; Kroppsnära teknik; Haptisk feedback; Psykisk välbefinnande; Formändrandebof gränssnitt;

  Abstract : Deep touch pressure is used to treat sensory processing difficulties by applying a firm touch to the body to stimulate the nervous system and soothe anxiety. I conducted a long-term exploration of deep touch pressure from a first-person perspective, using shape-changing pneumatic actuators, breathing and ECG sensors to investigate whether deep touch pressure can guide users to engage in semi-autonomous interactions with their breathing and encourage greater introspection and body awareness. READ MORE