Essays about: "public administrative"

Showing result 1 - 5 of 150 essays containing the words public administrative.

 1. 1. PUBLIC SPACE AND THE BANNING OF HOMELESSNESS IN COPENHAGEN. EVERYDAY SPATIAL PRACTICES AGAINST THE COMMODIFICATION OF LIFE

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Nicolás Palacios; [2019]
  Keywords : Homelessness; everyday life; neoliberal city; public space; enclosure strategies; Copenhagen; spatial practices; Social Sciences;

  Abstract : Since April 2017, legislation fining people in ‘encampments’ in public spaces was enacted in Copenhagen. This regulation was tightened by July 2018 be-coming an effective ban, where the subject of the fine was expelled from the administrative limits of the municipality. READ MORE

 2. 2. Implementation of an 8-bit Dynamic Fixed-Point Convolutional Neural Network for Human Sign Language Recognition on a Xilinx FPGA Board

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Ricardo Núñez-Prieto; [2019]
  Keywords : Artificial Intelligence; Computer Vision; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; FPGA; Sign Language Recognition; Technology and Engineering;

  Abstract : The goal of this thesis work is to implement a convolutional neural network on an FPGA device with the capability of recognising human sign language. The set of gestures that the neural network can identify has been taken from the Swedish sign language, and it consists of the signs used for representing the letters of the Swedish alphabet (a.k.a. READ MORE

 3. 3. Translating Gender Equality - A case study about the EU gender policy's politicising capacity

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Julia Synnelius; [2018-02-13]
  Keywords : gender equality; policy; gender equality policy; governance; multi-level governance; ESI funds; policy translation;

  Abstract : This thesis investigates the politicising capacity of gender equality policy in the European Investment and Structural funds (ESI funds). It takes off from studies on the implementation of the policy, which indicates that it is not able to politicise gender – because it does not articulate gender equality in conflictual terms. READ MORE

 4. 4. Vaccination som bekämpningsverktyg vid mjältbrandsutbrottet sommaren 2016

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emmy Johansson; [2018]
  Keywords : mjältbrand; epizootiutbrott; bekämpningsarbete; vaccin; vaccination;

  Abstract : Mjältbrand är en sjukdom som finns i stora delar av världen och drabbar idisslare hårt. Bekämpningsarbetet försvåras genom att den orsakande bakterien, B. anthracis, kan bilda sporer med lång överlevnadstid. Den främsta smittvägen är per oralt via sporer. READ MORE

 5. 5. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jennifer Johansson; [2018]
  Keywords : djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Abstract : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. READ MORE