Essays about: "public places"

Showing result 1 - 5 of 595 essays containing the words public places.

 1. 1. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Willart; [2023]
  Keywords : Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Abstract : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. READ MORE

 2. 2. Impact of Work from Home on Developers’ Working Habits, Perceived Productivity, and Team Dynamics during the COVID-19 Pandemic.

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Pranay Raj Nallanagula; [2023]
  Keywords : Work from home WFH ; team dynamics; perceived productivity; Software developers; Software Engineering SE .;

  Abstract : Background: In 2019, the world witnessed a novel coronavirus emerge in Wuhan, China. In a very short amount of time, the viral infection became a global pandemic. This resulted in a significant change in both work life and personal life. READ MORE

 3. 3. Aktivering av offentliga rum i Malmö : en undersökning om skateboard som trygghetsskapande verktyg

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : André Svedberg; [2023]
  Keywords : trygghet; skateboard; aktiva rum; offentlig miljö;

  Abstract : Inom stad- och samhällsplanering är det viktigt att tänka på medborgares trygghet ur ett planeringsperspektiv. Aktiva platser i stadens rum upplevs som mer trygga från brukare. Skateboard kan ses som en spontan aktivitet på offentliga platser som kan skapa levande och trygga rum. READ MORE

 4. 4. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Klaar Stenberg; [2023]
  Keywords : aktionsforskning; aktion; offentligt rum; temporär; tillfällig; konst; konceptkonst; installation; performance; landskapsarkitektur; arkitektur;

  Abstract : Ett implementerande av aktionsforskningens metoder som verktyg för landskapsarkitekters och konstnärers gemensamma projekt och arbetsprocesser skulle kunna vara en väg för disciplinerna att skapa ett fungerande samarbete. Genom aktionsforskningens cykliska process finns utrymme för att skapa förändring och lösa problematik i samhället relaterat till vardera disciplins kunskapsbank och det genom aktion i det offentliga rummet. READ MORE

 5. 5. Performance analysis of the communication system of a drone prototype used for maintenance and cleaning

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Abhinav Siddharth Mekam; [2023]
  Keywords : Drone; Pixhawk 6C; Raspberry pi; MAVlink protocol; Haarcascade classifier; OpenCV.;

  Abstract : Drones in today’s life are used in many sectors to automate various tasks. Delivering small items, capturing live events, and surveying dangerous areas are a few incredible operations of drones in today’s society. It can perform many tasks in human-restricted areas with less service time and cost. READ MORE