Essays about: "publikt rum"

Found 5 essays containing the words publikt rum.

 1. 1. Community Center in Gnesta

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Lovisa Kumlien; [2019]
  Keywords : medborgarhus; medborgare; publikt rum; offentliga rummet;

  Abstract : The assignment was to create a Community Center in Gnesta which would include auditoriums, library, hostel, restaurant, offices for the municipality and a room for wedding-cermonies. The site is centrally located next to trainstation, main streets, Gnesta square and is part of a new quarter planned for housing. .. READ MORE

 2. 2. Transformera Nyhamnen : en studie av plats-specifika värden i en transformation av ett postindustriellt hamnområde i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Wide Persson; [2018]
  Keywords : transformation; platsspecifikt; postindustriell; hamnomvandling; plats-läsning; plats; nätverk; aktörer; dynamik; processer; Actor Network Theory;

  Abstract : Urbaniseringen fortsätter att öka i värden, vilket sätter stor press på bebyggelseytan i växande städer. Industriella hamnområden har allt mer hamnat i fokus för stadsutveckling då de erbjuder ett attraktivt och havsnära läge. READ MORE

 3. 3. Den shoppingstyrda stadsdelen : med exempel från Fornebu

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Janita Sundqvist; [2015]
  Keywords : kommersialisering; shopping; handel; offentlligt rum; publikt rum; mötesplatser; stadsplanering;

  Abstract : Det här examensarbetet som skrivs inom landskapsarkitektprogrammet vid SLU, Alnarp, har som huvudsyfte att undersöka hur kommersialisering påverkar offentliga rum. I arbetet studerar jag det relativt nya begreppet Shoppingstyrd stadsdel, det vill säga en nyetablerad stadsdel uppbyggd utifrån köpcenter och kommers. READ MORE

 4. 4. How Views on Presentations Change Pupils' Premises : A Study on Similarities and Differences between Presentations

  University essay from Karlstads universitetKarlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Author : Linda Lindqvist; [2009]
  Keywords : redovisning; didaktik; social konstruktivism; publikt rum; skolutveckling; lärstilar; ramteori;

  Abstract :   The purpose of this essay was to show the pupils as presenters from their own and their teachers’ perspective. This was done regarding presentations by studying and comparing the applicability of the two structuralist theories media ecology theory and structural semiotic theory. READ MORE

 5. 5. Spice and medicinal garden : designing public spaces in Malaysia

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Julia Pütsep; [2008]
  Keywords : design; public space; garden; waterfront;

  Abstract : One of the keys to success for a public domain is the strength and clarity of its pedestrian connections. In this Malaysian waterfront precinct overlooking the Straits of Johor, the waterfront pedestrian promenade is connected back to the streets via a series of lush and unique garden spaces. READ MORE