Essays about: "purpose of human resource department"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words purpose of human resource department.

 1. 1. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 2. 2. Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Vidner; [2018]
  Keywords : innovativa metoder; hållbar stadsutveckling; befintliga strukturer; identitet; öppna processer; stadsplanering;

  Abstract : Ett centralt tema i stadsutveckling handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i den fortsatta förtätningen av städer. Den konventionella stadsplaneringens verktyg och arbetsätt beskrivs vara otillräckliga för att hantera stadens komplexitet, men samtidigt är det ofta dessa som används i rådande stadsplanering. READ MORE

 3. 3. MANAGING CULTURAL DIVERSITY AT WORKPLACE

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : RASHIDAT ANJORIN; AVNI JANSARI; [2018]
  Keywords : CULTURAL DIVERSITY MANAGEMENT; DIVERSITY AT WORKPLACE; EMPLOYEE PERCEPTION; HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.;

  Abstract : Abstract: Background: Cultural diversity within a workplace is increasingly becoming important as more organisations are embracing it within the global workforce. Some of its effect have been linked to performance outcomes according to past reviews and as a result, there are more suggestions on the need to study how various organisations manage their cultural diversity. READ MORE

 4. 4. Öppen dagvattenhantering i staden : en mångfunktionell resurs

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Lundin Trotzig; [2015]
  Keywords : dagvatten; öppen dagvattenhantering; urban planering; ekosystemtjänster estetiska; rekreativa; biologiska ; översvämningsrisk; mångfunktionella ytor;

  Abstract : Öppen dagvattenhantering används främst för att minska avrinningen lokalt samt för att höja kvaliteten på dagvatten, och det faktum att det kan bidra med många fler värden än dessa glöms till viss del bort vid planeringen. För att motivera öppen dagvattenhantering i en förtätad stad är det däremot nödvändigt att kombinera det med så många funktioner som möjligt för att på så vis utnyttja stadens värdefulla utrymme effektivt. READ MORE

 5. 5. Achieving front-line employee’s satisfaction through Internal marketing in service organizations; A case of SEB bank.

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : David Malmberg; Kenan Bouzo; Mohammed Al-aqel; [2014]
  Keywords : Internal Marketing; Internal Marketing Mix; Human Resource; Service Organization; Internal Customers; Internal Service; Service marketing; Front-line employees;

  Abstract : Problem definition:In service organizations, front-line employees are considered to be the primary element when providing the organization’s services as they interact directly with customers and influence their perception of service quality. In other words, if the front-line employees are satisfied they will deliver the organization’s services in the best way which will directly lead to customer satisfaction. READ MORE