Essays about: "purpose of inventory"

Showing result 1 - 5 of 470 essays containing the words purpose of inventory.

 1. 1. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Keywords : Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. READ MORE

 2. 2. Supply chain effects of utilizing non destructive quality inspection in food production

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Fredrik Klein; [2022]
  Keywords : waste; inventory; production; food; quality;

  Abstract : Reducing waste and increasing efficiency in food supply chains is important for a sustainable food production. Modified Atmosphered Packaging (MAP) is a method of increasing food durability that requires gas quality and potential gas leakage inspection. READ MORE

 3. 3. Procurement riskmanagement to reducesupply disruptions : A qualitative study of Swedishapparel brands during COVID-19

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : David Lundin; Sebastian Wennberg; [2022]
  Keywords : Procurment risk management;

  Abstract : The COVID-19 outbreak has brought disturbances to a large number business as well as whole industries disrupting their supply chains, proving that most of today's companies don't have sufficient systems or strategies to evade or reduce major supply chain disruptions. One industry that was affected heavily is the fashion industry who is characterized by short lead times, globalized supply chains and volatile customer demand. READ MORE

 4. 4. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Shaswar; [2022]
  Keywords : konflikt; upplevelse; aktörer; rennäring; turism; samer; fjäll;

  Abstract : Konflikter i markanvändning är vanligt förekommande och i landskapsarkitektens roll ingår det i allt högre utsträckning att hantera konflikter som uppstår i landskap. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka olika aktörers upplevelse av samma landskap, för att på så sätt skapa en förståelse av konflikter i landskapet. READ MORE

 5. 5. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Keywords : plantetablering; omföring; markstörning;

  Abstract : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. READ MORE