Essays about: "purpose of inventory"

Showing result 1 - 5 of 331 essays containing the words purpose of inventory.

 1. 1. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Danielsson; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Abstract : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. READ MORE

 2. 2. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Samuelsson; [2018]
  Keywords : gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Abstract : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. READ MORE

 3. 3. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Keywords : Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. READ MORE

 4. 4. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olof Olterman Arvidsson; [2018]
  Keywords : barn; lekparker; utemiljöer; Uppsala; växtmaterial;

  Abstract : Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. READ MORE

 5. 5. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannes Skarin; [2018]
  Keywords : konflikt; naturmark; naturum; tillgänglighet; visuellt upplevelsevärde;

  Abstract : Naturmarker och dess upplevelsevärden förvanskas många gånger av de tillgänglighetsanpassningar som görs i dessa områden. Det finns en konflikt mellan tillgänglighetsanpassningar i naturmiljöer och dess upplevelsevärden. READ MORE