Essays about: "purpose of inventory"

Showing result 1 - 5 of 364 essays containing the words purpose of inventory.

 1. 1. Investigating the move from a traditional warehouse classification to a more sophisticated one: a case study of ABB Jokab Safety AB.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Athanasia Mitraka; Carolin Svensson Johnson; [2019-07-02]
  Keywords : ABC analysis; warehouse management; inventory management; stock value; warehouse strategies; multi-criteria classification; demand; ; lead time; supply price; Ng-model;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Keeping track of inventory by introducing a track and trace system -A case study at Svenska Mässan Gothia Towers AB

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Fredrik Gullberg; Cajsa Larsson; [2019-07-02]
  Keywords : Track and trace; warehouse management systems; inventory management; RFID;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 3. 3. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Ringdahl; [2019]
  Keywords : trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Abstract : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. READ MORE

 4. 4. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 5. 5. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Henrik Wikman; [2019]
  Keywords : avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Abstract : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. READ MORE