Essays about: "purpose of inventory"

Showing result 1 - 5 of 441 essays containing the words purpose of inventory.

 1. 1. Digital Transformation: Smart Supply Chains with Vendor Managed Inventory (VMI) - A Case Study for a medium sized Swedish healthcare company in VMI implementation

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Xiaoxi Hu; [2021-07-08]
  Keywords : VMI; Supply Chain; VMI Implementation; VMI risk; Risk Management;

  Abstract : Background &Purpose:Supply chain management (SCM) has become a hot topic in the currentglobal competitive markets that drives many companies to explore,especially in inventory management. Vendor Managed Inventory (VMI) asan SCM method enables all participants in the supply chain to achieve rapiddevelopment and obtained huge benefits. READ MORE

 2. 2. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jacob Sundström; [2021]
  Keywords : markbehandling; underväxtröjning; markberedningspunkt; planteringspunkt; hyggesrensning; underväxt; terräng;

  Abstract : I Sverige är maskinell markberedning den dominerande skogsvårdsåtgärden efter avverkning. Markberedning är en bearbetning av marken som görs för att skapa en gynnsam växtplats för kommande föryngring. READ MORE

 3. 3. Future production state at Strömsholmen AB : - A singel case study analyzing the impacts of eliminating a bottleneck with a total cost perspective

  University essay from Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Author : Filip Åkerberg; Jakob Flodell; [2021]
  Keywords : Bottleneck ; Material Flow ; Inventory Management ;

  Abstract : All producing companies strive to deliver high-quality products to meet their customers’ requirements, to a reasonable price. In order for the companies to stay competitive, it is important to have an efficient flow through the production and therefore continually analyze and develop their own production. READ MORE

 4. 4. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Forsfält Ljungberg; [2021]
  Keywords : biotoptak; gröna tak; extensiva tak; bruna tak; urban design; biologisk mångfald; biodiversity roof; green roof; extensive roof; brownfield roof; urban design; biodiversity;

  Abstract : Allt fler människor flyttar in till städerna vilket leder till att städerna båda förtätas och byggs ut på det omgivande landskapet. Detta leder till att naturområden försvinner och viktiga levnadsmiljöer för insekter och växter minskar. Gröna tak är ett effektivt sätt att anlägga vegetation på redan bebyggda ytor i städerna. READ MORE

 5. 5. Personality Traits and Ad-block Use : A descriptive investigation of personality traits among ad-block users

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : August Bergsten; [2021]
  Keywords : Personality trait; Ad-block; ad avoidance; Big Five Inventory; Ineffective Marketing;

  Abstract : Advertisements have been in digital media for most of its lifetime. They have, however, been increasing with the years and more people are finding the number of advertisements to be excessive. Online users have therefore taken to avoiding advertisements by installing ad-blockers. READ MORE