Essays about: "purpose of inventory"

Showing result 1 - 5 of 365 essays containing the words purpose of inventory.

 1. 1. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE

 2. 2. Växtsubstrat för en hållbar stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Keywords : växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. READ MORE

 3. 3. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 4. 4. An Exploratory Study of the Everyday Life of Swedish Children on Home Parenteral Nutrition and Their Families

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Maria Samuelsson; [2020]
  Keywords : Child; Everyday life; Families’ experiences; Home parenteral nutrition; Intestinal failure; Parenteral nutrition;

  Abstract : Background: Improved survival rates of preterm infants and critically ill children has resulted in an increasing number of children growing up on HPN. However, how the child and the child’s family experience HPN is sparsely studied. READ MORE

 5. 5. Analysis and improvement of material handling in a highly customized multi-variant product-based production system

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Author : Arjun Balasubramaniam; Naga Lakshmana Naidu Navuluri; [2020]
  Keywords : “Highly-customized multi-variant production system”; “Lean logistics”; “Warehouse management system”; “Organizational culture”; “Production Management”;

  Abstract : Twenty first century manufacturing is characterized by customer specific products. Customers expect greater differentiation in the products that companies offer to them, thus changing the whole landscape of production. Greater the variety of products being offered to customers, greater is the complexity of shop floor operations. READ MORE