Essays about: "putsning"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word putsning.

 1. 1. Grooming behaviour in the Red-tailed guenon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : David Jonsved; [2015]
  Keywords : Cercopithecus ascanius; red-tailed monkey; guenon; social behaviour; grooming; lactating;

  Abstract : The behaviour of the red-tailed guenon (Cercopithecus ascanius) was studied over the course of nine days in the Sabaringo forest surrounding Kichwa Tembo Tented Camp near the Masai Mara National Reserve, Kenya. A focal animal instantaneous sampling method with a one minute interval was used to record the behaviours of the monkeys for approximately 12 hours a day, the day being divided into six shifts á two hours. READ MORE

 2. 2. Marginal discoloration in dental veneers - Depending on type of cement and removal technique of excess cement

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Therese Lindström; Elizabeth Tapia; [2015]
  Keywords : veneers; marginal discoloration; discoloration; cement; removal technique;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka resistens mot marginala missfärgningar av en adhesivt cementerad keram till emalj beroende på typ av cement, teknik för avlägsnande av överskottscement och kombinationen av de två faktorerna. Metod: 60 extraherade tänder preparerades i emalj med en slipmaskin till en 90° vinkel. READ MORE

 3. 3. Täckets påverkan på hästens rullnings- och sociala putsningsbeteenden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sandra Höglund; [2015]
  Keywords : häst; täcke; rullning; sociala beteenden;

  Abstract : Det är vanligt att lägga täcke på hästen och anledningarna till detta är många från hästägarens sida. Att skydda hästen mot regn och kyla är en av de vanligaste anledningarna men även för att skydda mot insekter, hålla hästen ren, hjälpa tunna och omusklade hästar att hålla värmen för att nämna några. READ MORE

 4. 4. Social inlärning - hur värphöns påverkas av andra individer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Joanna Lindell; [2011]
  Keywords : värphöns; social inlärning; social påverkan; kommunikation; demonstratör; födosök; sandbad; putsning; fjäderplockning; kannibalism;

  Abstract : Social inlärning influeras av interaktioner, eller observationer, av en artfrände eller dennes produkter. Beteendet och närvaron av en artfrände kan påverka beteendet hos en individ, vilket i sin tur kan leda till överföring av nya beteendemönster i en population. READ MORE

 5. 5. Vår- eller höstputsning i frövall av timotejoch ängssvingel

  University essay from SLU/Agrosystems (until 121231)

  Author : Gustav Carlsson; [2010]
  Keywords : Timotej; Ängssvingel; putsning; vårbehandling; höstbehandling; grönmassaprov; frövallar;

  Abstract : .... READ MORE