Essays about: "qualitative research articles"

Showing result 21 - 25 of 337 essays containing the words qualitative research articles.

 1. 21. Public diplomacy in times of crisis: A closer look at Sweden's governmental communication and mass media frames during the coronavirus pandemic

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Sanziana Feyer; [2020]
  Keywords : public diplomacy; framing theory; crisis communication; risk communication; health crisis; coronavirus pandemic; Sweden; UK; Cascading Model; Covid-19; Social Sciences;

  Abstract : Public diplomacy in times of crisis: A closer look at Sweden’s governmental communication and mass media frames during the coronavirus pandemic. Public diplomacy is an important concept in the literature of strategic communication. READ MORE

 2. 22. Information seeking behaviour of postgraduate students from Eduardo Mondlane University, Medicine Faculty

  University essay from

  Author : Irzelinda Cangy Mussa; Rui José Antonio; [2020]
  Keywords : Electronic resources; Information behaviour; information seeking; information need; information literacy;

  Abstract : This study aims to analyse the information seeking behaviour of postgraduate students from Eduardo Mondlane University, Medicine Faculty, in order to extend the knowledge about the students’ interaction with study-related information as well as their perception in relation to the electronic resources available through UEM library, and the challenges they encounter seeking and retrieving information. To carry out the research, a qualitative and quantitative approach was used based on combination with the semi-structured interview and online survey as data collection instruments. READ MORE

 3. 23. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  University essay from Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Author : Sindy Nguyen; [2020]
  Keywords : Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Abstract : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. READ MORE

 4. 24. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 5. 25. Matters of materiality : researchers' use of print and digital formats for academic reading

  University essay from

  Author : Siri Anne Pihlstrøm; [2020]
  Keywords : Academic reading; researchers; digital reading; reading practices; materiality; affordance; screen; print;

  Abstract : Searching, accessing, reading, and storing academic literature is increasingly done with the help of digital devices. This master’s thesis presents the results of a qualitative study on researchers’ academic reading practices, including the surrounding practices of searching for and storing the literature. READ MORE