Essays about: "questionnaire Study"

Showing result 1 - 5 of 3256 essays containing the words questionnaire Study.

 1. 1. The relationship between Emotion Regulation and Leadership among Swedish Military Leaders

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Linda Odlander; Lovisa Håkansson; [2024]
  Keywords : ;

  Abstract : Emotion regulation involves recognising, understanding and regulating one's emotions to adapt to different situations. Leadership is often defined by distinct styles, characterised by various behaviours and skill sets employed by leaders to influence, guide, manage, and motivate their team members. READ MORE

 2. 2. Gendered Language in English Job Advertisements and the Perception of Potential Applicants within Electrical and Electronic Engineering in Sweden

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Josefin Alm; [2024]
  Keywords : Sociolinguistics; gender; language; masculine and feminine words; job advertisements; electrical; and electronic engineering.;

  Abstract : This mixed-method study investigates the use of masculine and feminine-coded words (i.e., words associated with gender stereotypes) in English job advertisements in Sweden, focusing on the male-dominated Electronic and Electric engineering field in Sweden (SCB, 2022). READ MORE

 3. 3. In video assistant referee we trust? A quantitative study of Swedish football supporters' perception of VAR and attitude towards implementing VAR

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Klara Lundquist; Yusra Ali; [2024]
  Keywords : Swedish football; Sports marketing; Video assistant referee; Decision-aid technology;

  Abstract : In 2016, the International Football Association Board (IFAB) approved the use of Video Assistant Referee (VAR) in football. In recent years, an ongoing debate has unfolded in Sweden regarding the potential implementation of VAR in Allsvenskan. READ MORE

 4. 4. The language of risk: A quantitative study on the effects of presentation format in risk communication

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Andreas Lidin; Daniel Mira; [2024]
  Keywords : Risk Communication; Numeracy; Presentation Format; Natural Frequencies;

  Abstract : Consumers are faced with everyday decisions requiring understanding and interpretation of risks and probabilities. One area where the importance of good risk communication is particularly salient is in modern healthcare where shared medical decision making is a central feature. READ MORE

 5. 5. Djurvälfärd och djurskydd vid säljakt i Sverige : en kvalitativ och kvantitativ studie med fokus på jaktmetoder och utfall

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Minna Rathjen; [2024]
  Keywords : säljakt; djurskydd; gråsäl; knubbsäl; bärgning; påskjutning; skadeskjutning; djurvälfärd;

  Abstract : Säljakt och djurvälfärd är ämnen som har genererat debatt. En orsak är oron för djurvälfärden i samband med jakten. I Sverige omfattas inte vilda djur av djurskyddslagen utan djurskyddet faller under jaktlagen som beskriver att jakt ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande. READ MORE