Essays about: "räkna på fingrarna"

Found 2 essays containing the words räkna på fingrarna.

 1. 1. Learning mathematics - how norms and a second language may affect the  understanding of subtraction with borrowing : A study in some classes in Kenya

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Author : Erlandsson Susanne; [2015]
  Keywords : finger counting; influencing factors; interaction; Kenya; second language; sociocultural perspective; subtraction with borrowing; andra språk; interaktion; Kenya; påverkansfaktorer; räkna på fingrarna; sociokulturellt perspektiv; subtraktion med växling;

  Abstract : The purpose of this study is to observe some factors that may affect the understanding of subtraction with borrowing. The study is done in a foreign environment, in Kenya. Factors that will be looked into are: the classroom environment, the situation of learning in a second language. READ MORE

 2. 2. Fröken, får jag räkna med fingrarna? : Hur lärare använder och värderar laborativt material i sin matematikundervisning i årskurs 1-3

  University essay from Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Author : Patricia Vergara; [2008]
  Keywords : laborativ matematikundervisning; årskurs 1-3; konkret laborativt material.;

  Abstract : I studien undersöks hur lärare använder och värderar laborativt material i sin matematikundervisning i årskurs 1-3. Undersökningen innehåller en litteraturstudie och en empirisk studie som bygger på kvalitativa intervjuer med fem verksamma lärare som arbetar på fyra olika skolor inom samma kommun. READ MORE