Essays about: "rättika"

Found 3 essays containing the word rättika.

 1. 1. Hur olika fånggrödor påverkar klumprotsjuka

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Johan Knutsson; [2015]
  Keywords : Brassica; Brassicaceae; catch crop; korsblommig; oljeväxter; Plasmo-diophora brassicae;

  Abstract : I rapsodling (Brassica napus) är klumprotsjuka orsakad av svampen Plas-modiophora brassicae den värsta sjukdomen ekonomiskt sett. För att und-vika att få in denna sjukdom i våra jordar är det lättaste att undvika att odla raps eller andra arter inom den korsblommiga växtfamiljen. READ MORE

 2. 2. Biologisk nedbrytning av plogsulan : växtföljder, klimat och användningsområden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Björn Larsson; [2015]
  Keywords : bioporer; pålrot; reducerad bearbetning; direktsådd; plogsula; daggmask; miljö; växtnäring; biodiversitet;

  Abstract : Strukturrationaliseringen i jordbruket påverkar i stor utsträckning lantbruksmaskinernas storlek vilket gör att vi går mot allt större och tyngre maskiner. Detta påverkar i stor utsträckning markpackningen. Ett sätt att komma förbi detta är att använda sig av fasta körspår (CTF ). READ MORE

 3. 3. Fånggrödor i Norra Östersjöns vattendistrikt

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Beatrice Ramnerö; [2012]
  Keywords : fånggrödor; fosforläckage; rättika; oljerättika; Mälardalen; strukturförbättring; erosion ;

  Abstract : 70 % of the lakes and waters in the water district of northern Baltic Sea do not reach the requirements for good ecological status. This is mostly due to eutrophication caused by a too high deliverance of nutrients from agricultural land or effluents. READ MORE