Essays about: "rådgivning"

Showing result 1 - 5 of 136 essays containing the word rådgivning.

 1. 1. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Wikström; [2022]
  Keywords : bedömning; beslutshjälpmedel; djursjukvård; erfarenhet; humanvård; patientsäkerhet; rekommendation; råd; standardisering; stöd; triageprotokoll; utbildning; yrkeskategorier;

  Abstract : Telefontriage är en komplex arbetsuppgift som syftar till att ge patienter vård i rätt tid och att effektivisera flödet på akutmottagningen. Inom humanvården används ofta standardiserade protokoll för telefontriage som ett komplement till personalens egen kunskap och erfarenhet. READ MORE

 2. 2. Web-Application for Tracking Exercise and Dietary Habits and Their Effect on Biometrics, with Integrated Coaching

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Niclas Gärds; Jakob Paulsson; Kirill Pavlov; Ludvig Westerholm; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : The use of mobile or web-applications in combination with different wearable devices to track biometric data such as heart rate and glucose levels has become increasingly common. However, using such applications with the aim of better understanding your health and understanding how biometric data is correlated to your health can be quite challenging. READ MORE

 3. 3. Betes- och utfodringsstrategier för förbättrad juverhälsa i samband med värmestress

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elna Laxmar; [2022]
  Keywords : mjölkproduktion; juverhälsa; värmestress; betesstrategi; utfodring;

  Abstract : Värmestress hos mjölkkor definieras av en oförmåga att bibehålla normal kroppstemperatur, vilket leder till nedsatt produktion och djurvälfärd. Sommaren 2018 uppmärksammandes som en av de varmaste perioderna i Sverige sedan 1951 och påföljderna för svenska mjölkföretagare var kännbara. READ MORE

 4. 4. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nellie Bratt; Linn Mårtensson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; djursjukskötare; foderval; godis; hemlagat; hund; råfoder; studie; tillskott; utfodringsrutiner; veterinär; växtbaserat; övervikt;

  Abstract : Det är användbart för djurhälsopersonal att ha en förståelse för hur svenska hundar utfodras i hemmet och hur djurägaren tänker vid val av foder. Verksamma inom djurens hälso- och sjukvård kan därmed anpassa sin rådgivning gällande foder och utfodring samt omvårdnaden i den dagliga verksamheten. READ MORE

 5. 5. Understanding the Implications of Sustainability Inclusion : A Case Study of the Role of the Financial Advisor and Sustainability

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Rebecca Larsson; Linnea Månsson; [2021]
  Keywords : Advisor role; EU action plan on sustainable; fiduciary duty; financial advisor; MiFID II; retail clients; sustainable finance; sustainable investing; sustainability preferences.; Rådgivarrollen; EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt; god rådgivningssed; finansiell rådgivare; MiFID II; privatkunder; hållbar ekonomi; hållbara investeringar; hållbarhets-preferenser;

  Abstract : The role of the financial advisor is subject to fiduciary duty, which means that the advisor always should act in the best interest of the client and has traditionally referred to the financial aspects. Finance is now experiencing a revolution, where the concept of sustainable finance is on the agenda of many actors when the sustainability amendments to MiFID II entered into force, as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. READ MORE