Essays about: "råmjölk"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the word råmjölk.

 1. 1. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Johansson; [2021]
  Keywords : nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Abstract : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. READ MORE

 2. 2. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elin Johansson; [2020]
  Keywords : fosterutveckling; näringsbehov; essentiella fettsyror; tillväxt; födelsevikt; råmjölk;

  Abstract : Kalvens hälsa och prestation har stor betydelse i mjölk- och dikalvsproduktion. Utfodringen under kons dräktighet har betydelse för både kon och hennes foster. Vanligtvis i produktionen anpassas utfodringen för att uppfylla kons näringsbehov för att hålla henne i rätt hull inför kalvning. READ MORE

 3. 3. Inverkan av suggans ålder och utfodring på råmjölkens mängd och sammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna-Karin Sellberg; [2020]
  Keywords : gris; råmjölk; sammansättning; ålder; kullnummer; utfodring;

  Abstract : Newborn piglets have small energy reserves consisting of fat and glycogen, most of which are deposited in the liver and muscle tissues and therefore not available for thermoregulation. Hence, it is of utmost importance for the piglet's survival that it receives nourishment (colostrum) from the sow as soon as possible after birth to cover the piglet’s survival needs and enable a healthy increase in body weight. READ MORE

 4. 4. The production of colostrum from a feeding perspective

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ebba Kajlöv; [2020]
  Keywords : Colostrum; calf health; dry cows; feeding;

  Abstract : Feeding good quality colostrum to newborn calves is essential to ensure their health and survival. Therefore, it is important to ensure production of enough yield and good quality colostrum in dairy farms. Some factors that have been shown to affect the quality of colostrum such as parity and time to first milking after calving. READ MORE

 5. 5. Effekter av smågrisens vitalitet tidigt i livet på hälsa senare i livet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Johnsson; [2019]
  Keywords : Smågris; Pelle; Vitalitet; Tillväxt; Hälsa;

  Abstract : Dödligheten bland smågrisar är generellt sett hög runtom i världen, vilket har betydande ekonomisk påverkan på grisproduktionen. I olika studier utförda i olika länder ligger smågrisdödligheten före avvänjning på mellan 8,7 – 30 %, och det har visats att de flesta dödsfall inträffar under den första levnadsveckan. READ MORE