Essays about: "råmjölk"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the word råmjölk.

 1. 1. Ko och kalv tillsammans : en studie om kalvhälsa hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebekka Eugenie Bakke; [2021]
  Keywords : kalvhälsa; råmjölk; ko-kalv; sjuklighet; diande; passiv immunitet;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka hur mjölkraskalvars hälsa påverkades med avseende på passiv immunitet och sjuklighet, beroende på om de fick dia fritt på sina mödrar och gå i grupp med kor och kalvar (försöksgrupp), eller om kalvarna separerades kort efter födseln, utfodrades manuellt och gick i grupp med 4-5 kalvar (kontrollgrupp). Totalt följdes 20 försökskalvar och 19 kontrollkalvar från födseln till 28 dagars ålder. READ MORE

 2. 2. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Johansson; [2021]
  Keywords : nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Abstract : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. READ MORE

 3. 3. Total bacterial count as an attribute for raw milk quality

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Helena Markusson; [2021]
  Keywords : total bacterial count; milk microbiota; raw milk quality; spoilage;

  Abstract : Milk is a nutritious food and at the same time a substrate where microorganisms thrive. Their metabolic impact can be useful in dairy fermentation, but the degradation of compounds within its habitat can also cause dairy food spoilage. READ MORE

 4. 4. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elin Johansson; [2020]
  Keywords : fosterutveckling; näringsbehov; essentiella fettsyror; tillväxt; födelsevikt; råmjölk;

  Abstract : Kalvens hälsa och prestation har stor betydelse i mjölk- och dikalvsproduktion. Utfodringen under kons dräktighet har betydelse för både kon och hennes foster. Vanligtvis i produktionen anpassas utfodringen för att uppfylla kons näringsbehov för att hålla henne i rätt hull inför kalvning. READ MORE

 5. 5. Inverkan av suggans ålder och utfodring på råmjölkens mängd och sammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna-Karin Sellberg; [2020]
  Keywords : gris; råmjölk; sammansättning; ålder; kullnummer; utfodring;

  Abstract : Newborn piglets have small energy reserves consisting of fat and glycogen, most of which are deposited in the liver and muscle tissues and therefore not available for thermoregulation. Hence, it is of utmost importance for the piglet's survival that it receives nourishment (colostrum) from the sow as soon as possible after birth to cover the piglet’s survival needs and enable a healthy increase in body weight. READ MORE