Essays about: "råutfodring"

Found 3 essays containing the word råutfodring.

 1. 1. Råutfodring av hund och katt : en enkätstudie om ägarmotivation och gemensamma faktorer hos djuren som utfodras

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecka Berglund; Cornelia Wallén; [2021]
  Keywords : bakteriekontamination; BARF; djuromvårdnad; foderval; färskfoder; för- och nackdelar; RMDB; råfoder;

  Abstract : I takt med att den globala foderindustrin växer kontinuerligt ökar intresset för okonventionella dieter, där torrfoder och våtfoder här definieras som konventionella. En av dessa okonventionella dieter som ökar i popularitet är råfoder. READ MORE

 2. 2. Tarmmikrobiotans inverkan på hundens hälsa, samt hur råutfodring påverkar tarmmikrobiotan hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Anna Medved; [2018]
  Keywords : tarmmikrobiota; hund; råutfodring; barf; färskfoder; naturlig; diet; sjukdomar;

  Abstract : The interest in raw feeding of dogs has increased significantly in recent years, and the interest to ease or prevent common health problems in dogs with diet has become a trend. The gut microbiota has a role in common diseases such as allergy and inflammatory bowel disease (IBD) and it also has a role in the immune system. READ MORE

 3. 3. Råutfodring till hund : överväger nyttan riskerna?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Lund; [2015]
  Keywords : råutfodring; hund; BARF; raw feed; dog;

  Abstract : Hunden är ett av våra vanligaste sällskapsdjur och de flesta hundägare strävar efter att förse sin hund med bästa möjliga skötsel och omsorg. Att råutfodra hundar anses av dietens förespråkare främja optimal hälsa och intresset för råutfodring ökar allt mer. READ MORE